Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Fakta om konsernet Slik måles leveringskvaliteten

Slik måles leveringskvaliteten

Fremsendingstid for brev og pakker måles fortløpende for å overvåke leveringskvaliteten i Postens distribusjonsnett.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Målingene av brevkvaliteten skjer i henhold til en europeisk CEN-standard, og bidrar til å sikre god leveringskvalitet i hele landet.

Testbrev

Målingene gjennomføres av en ekstern måleoperatør som administrer et panel med cirka 500 avsendere og mottakere spredt utover landet. Det sendes årlig 120 000 testbrev fra dette panelet.

Måling brevkvalitet
Målingene av brevkvaliteten skjer i henhold til en europeisk CEN-standard, og bidrar til å sikre et robust distribusjonssystem over hele landet.

Ny sporingsteknologi

For å kunne gjøre kvalitetsanalyser av hva som er årsakene til eventuelle kvalitetssvikt har Posten utstyrt terminaler og de fleste distribusjonsenheter med utstyr som leser RFID (Radio Frequency Identification).

  • Testbrevene inneholder RFID-brikker som gjør at brevene blir lest på flere punkter gjennom verdikjeden. 
  • Dette gir grunnlag for å fastslå hvor det eventuelt har skjedd en svikt, slik at Posten kan sette inn tiltak.
  • Måling av pakker skjer via sporing av virkelige sendinger som måles ved hjelp av strekkode på gitte punkter i verdikjeden.

Konsesjonskrav

Det følger av Posten Norges konsesjonsvilkår at det skal foretas objektive målinger vedrørende oppfyllelsen av fastsatte krav til fremsendingstider.

  • Innenlandsk brevpost: Minst 85 % skal være fremme innen 2 dager etter innlevering. Minst 97 % skal være fremme innen 4 dager. 
  • Tilsvarende sendinger til/fra land innen EØS: Minst 85 % skal være fremme innen 3 dager etter innlevering. Minst 97 % skal være fremme innen 5 dager.  
  • Innenlandsk lettgods: Minst 85 % av innenlandsk lettgods skal være fremme innen 4 dager etter innlevering. Minst 97 % skal være fremme innen 6 dager.
  • Sendinger som ankommer fra utlandet til Norge skal formidles innenfor de samme tidsfrister som tilsvarende innenlandske sendinger.

Rapportering

Resultatene rapporteres kvartalsvis til Samferdselsdepartementet og Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKom). Dersom ett eller flere krav til leveringskvalitet ikke blir innfridd, skal det redegjøres for årsak til avvik.