Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Finans Retningslinjer for finans

Retningslinjer for finans

Posten Norge benytter seg av aktører i finansmarkedet som tilbyr finansielle tjenester. Samarbeidet med disse dekker konsernets behov for å sikre finansiell handlefrihet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernet velger disse aktørene ut fra strategiske kriterier, aktørenes soliditet og behovet for å sikre konkurransedyktige priser.

Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital for å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier


Finansieringsstrategi

Posten Norge har som mål å til enhver tid finansiere sin virksomhet så gunstig som mulig. Dette innebærer så lav margin som mulig, så få begrensninger i låneavtalene som mulig, samt lang løpetid. Før hver enkelt finansiering gjør konsernet en analyse av hvilke finansieringsmarkeder som til enhver tid er mest attraktive, da dette varierer over tid. 

Kapitalkilder

Marginer, begrensinger og løpetider er ulike i forskjellige markeder. Det er derfor viktig at Posten prioriterer hvilke kapitalkilder som utgjør den totale finansieringspakken.