Finansiell informasjon

Finansiell informasjon

På disse sidene finner du viktig finansiell informasjon om Posten Norge, inkludert nye og tidligere års- og kvartalsrapporter.

Les våre børsmeldinger her (via newsweb.no).

Bing bud-sykkel i urbant strøk

Års- og bærekraftrapport 2021

Vi evaluerer og rapporterer årlig vår verdiskaping. Her kan du lese om Posten og Brings verdiskaping i 2021.

Finansiell kalender

  • 09.05.2022 – Fremleggelse av resultat for 1. kvartal 2022
  • 26.08.2022 – Fremleggelse av resulatat for 2. kvartal 2022 og halvårsresultatet
  • 07.11.2022 – Fremleggelse av resultat for 3. kvartal 2022