Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Finansiell informasjon

På disse sidene finner du viktig finansiell informasjon om Posten Norge, inkludert nye og tidligere års- og kvartalsrapporter.

Års- og bærekraftrapport 2020

Her finner du vår års- og bærekraftrapport for 2020.

Retningslinjer for finans

Posten Norge benytter seg av aktører i finansmarkedet for å sikre finansiell handlefrihet.

Konsernets skattepolicy

Konsernets skattepolicy omtaler hvilke hovedprinsipper vi legger til grunn for vår skattestrategi og hvorfor, inkludert hovedprinsipper for selskapets rapportering på området.

Gjeldsfinansiering

En overordnet målsetning i konsernets retningslinjer for finans, er å sørge for at konsernet har finansiell handlefrihet.

Arkiv for rapporter

Her finner du tidligere årsrapporter og kvartalsrapporter, samt fremleggelser av hel- og halvårsresultat i videoformat.

Finansiell kalender

19.02.2021 Fremleggelse av resultat for 4. kvartal 2020
26.03.2021 Publisering av Års- og bærekraftrapporten 2020
25.05.2021 Fremleggelse av resultat for 1. kvartal 2021
27.08.2021 Fremleggelse av resultat for 2. kvartal 2021 og halvårsresultatet
05.11.2021 Fremleggelse av resultat for 3. kvartal 2021