Konsernstruktur

Vårt konsern er organisert med fire divisjoner og en enhet.

Vår konsernstruktur er basert på felles kunde- og markedsbehov og skal sikre gjennomføringskraft.

Konsernets divisjoner er sentrale enheter i styringen av konsernet. De utvikler og gjennomfører forretningsstrategier innenfor sine virksomhetsområder, som støtter opp om konsernets strategi. 

Divisjoner

Post: Fleksible tjenester til privatkunder. Adressert og uadressert postdistribusjon til bedriftsmarkedet i Norge.

E-handel og logistikk: E-handel og logistikk: Standardiserte pakke-, gods- og lagertjenester til netthandel og bedriftskunder i Norden.

Internasjonal logistikk: Kundespesifikke løsninger for offshoresegmentet, store industrikunder og Internasjonal spedisjon i Norden.

Nettverk Norge: Nettverk Norge: Kostnadseffektiv drift for brev, pakker og gods i Norge.

Enheter

Holdings & Ventures: Verdimaksimerer porteføljeselskaper og ventureinvesteringer i Norden.