VR-teknologi i møter, workshops og opplæring

VR-teknologi i møter, workshops og opplæring

I dette teknologieksperimentet har vi utforsket samhandling i Virtuell Virkelighet (VR) for å vurdere når og om slik teknologi vil være egnet for å ta i bruk til møter og workshops i Posten og Bring.

Hensikten med testingen var å vurdere mulighetene og utfordringene med VR-teknologien, hvordan brukere opplever VR, og hvilke samhandlingsapplikasjoner som er best egnet til virtuelle møter og workshops.​​​​​​ 

Utstyrt med VR-briller og håndkontroller, fikk hver prosjektdeltaker bevege seg inn i den virtuelle verden for å holde presentasjoner, tegne på tavle, idemyldring med post-its og lignende, akkurat som de ellers ville gjort digitalt eller fysisk på kontoret. 

Gjennom å teste teknologien i praksis, har vi lært at deltakere føler bedre tilstedeværelse og konsentrasjon enn i Teams-møter, og at VR tilrettelegger for kreative og tilpassede sesjoner. I tillegg venner man seg veldig rask til omgivelsene i VR-verden.

Det at man kan bevege seg og bruke kroppsspråk gjører at deltakere agerer som de ville gjort i den virkelige verden. VR vil også kunne tilby enklere og billigere muligheter for samarbeid på tvers av team der alle ikke har mulighet til å møtes opp fysisk. 

Del artikkelen