Revolusjonær evolusjonist

Endringer i et så stort konsern som Posten Norge krever at et godt resultat må bygges sten på sten. Med en liten revolusjon innimellom.

Revolusjonær evolusjonist

Konsernsjef Dag Mejdell sine tanker om året som har gått, og om hvordan vi skal møte det nye.

Konsernsjef Dag Mejdell er ikke helt fornøyd. Da han startet på 2015 hadde han sett for seg et annet økonomisk resultat enn det årsoppgjøret slår fast. Og han er nøktern i sine forventninger til 2016.

- Det ser relativt mørkt ut på kort sikt. Vi opplever en markant svekkelse i volumene, og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Ingen hadde sett for seg så lav oljepris som vi har nå, sier Mejdell.

Konsernsjefen er imidlertid ikke av typen som lar seg påvirke nevneverdig av svingninger. Han er opptatt av resultater over tid. Det er allerede gjennomført store og effektfulle tiltak, og planen er klar for å sikre at konsernet skal levere gode tjenester og tilfredsstillende avkastning også i fremtiden.

Effektive tiltak

I postsegmentet er omlegging til fem dagers postombæring gjennomført, noe som gir betydelige kostnadskutt for konsernet. Dessuten foreslår Posten Norge overfor eier å erstatte A- og B-post med ett presisjonsprodukt, i én strøm der brevene kommer frem etter to dager. Målet er at dette skal skje i 2017.  

I logistikkdivisjonene har det over flere år vært planlagt en ny terminalstruktur som vil gi betydelige kostnadsreduksjoner. Den tydeligste effekten ser vi i årene som kommer, men resultatene viser seg allerede både i Norge og Norden.

Nordisk aktør i vekst

Ny terminalstruktur har vært nødvendig, blant annet for å posisjonere konsernet som en betydelig aktør innen nordisk netthandel. Veksten i volumene er noe dempet på grunn av blant annet svekket krone og lavere forbruk, men Mejdell mener veksten fortsetter i 2016.

- Det er tøff konkurranse og det er viktig at netthandel fortsatt vokser og bidrar til bunnlinjen. Vi er den suverene Norgesspesialisten. I Norden for øvrig er jeg sikker på at både kunder og konkurrenter ser på Bring som en fremoverlent utfordrer, sier konsernsjefen.

Strategien er å vokse utenfor Norges grenser. Mange kunder ser på Norden som ett marked og ønsker ikke å forholde seg til aktører som kun er i ett land. En nordisk aktør er mer relevant for flere og gjør det mulig å gi kundene et tilbud som spenner bredere enn bare Norge.

I et 10-årsperspektiv ser Mejdell for seg at Posten Norge er vesentlig større, at konsernet fortsatt har betydelig postvirksomhet og er «The real Nordic Champion» innen logistikk.

- Hvor er du om 10 år?
- Garantert ikke her, sier han og ler godt, før han påpeker: - Da er jeg jo 68 år.

Stolt av medarbeiderne

Mejdell kan i år se tilbake på 10 år som konsernsjef. I 2015 ble han kåret til verdens beste postsjef under den internasjonale World Mail Awards. Han fikk også den prestisjefylte Moderne Transport-prisen for å ha ledet Posten Norge suksessfullt gjennom en krevende tid. Han sier at det hyggelig å bli verdsatt, men understreker at han mottar prisen på vegne av en organisasjon som gjør det bra over tid.

De han trekker frem, er blant annet medarbeidere han møter og som forteller hva de gjør for å løse kundenes hverdagsproblemer. De mange ildsjelene i konsernet som gjør ham stolt. Menneskene som lever for å levere og som finner nye veier.

Prisene mener han er resultat av godt teamarbeid. Et teamarbeid som har gjort at konsernet kan se tilbake på tidenes laveste sykefravær, økt trivsel blant medarbeiderne og færre skader.

- Det er ganske utrolig. Man skulle nesten ikke tro det var mulig, med tanke på at Posten Norge årlig har redusert med rundt 1000 ansatte de siste årene, sier Mejdell.

Involveres i omstilling

Reduksjonene fortsetter i 2016, som en tilpasning til fallende volum, spesielt i postsegmentet. Men Posten er vant til omstillinger og konsernsjefen har stor tiltro til at kommende endringer gjennomføres med samme grundighet og kvalitet som tidligere. Det innebærer at både ledere og medarbeidere skjønner hvorfor vi gjør endringer og involveres i prosessene.

Mejdell mener det er avgjørende å ha fokus på de parameterne som skaper resultater både på kort og lang sikt. Han har liten tro på et ensidig fokus på hvor mye penger konsernet tjener. Det kunne kanskje gitt et høyere økonomisk resultat ved årsslutt, men ikke nødvendigvis i de påfølgende år.

- I en virksomhet som vår, er det viktigere med evolusjon enn revolusjon. Når det er sagt, så må vi gjøre store endringer som fra tid til annen kan oppleves som en revolusjon.

Nå kan konsernet blant annet se tydelige resultater av mange års målrettet arbeid med HMS. Lavere sykefravær har gitt store positive konsekvenser, både for den enkelte medarbeider, konsernet og for samfunnet. Blant annet er det de siste ti årene blitt langt færre nye uførepensjonister, og utgiftene til sykepenger og forsikring er kraftig redusert.

Offensive på miljø

Posten og Bring har også gjort seg tydelig bemerket både nasjonalt og internasjonalt for å satse offensivt på miljøtiltak. I 2015 ble det gjennomført et rekordstort kjøp av el-biler og over 1000 lastebiler i Norden skal over på fornybar diesel i løpet av året. Dette er viktige enkelttiltak, men Mejdell mener det også her er viktig å se på den langsiktige satsingen.

- Jeg er stolt av beslutningen vi tok i 2008, da vi satte som mål å redusere CO2-utslippene med 30 prosent. Det har vi klart for lengst og vi kan sette nye ambisiøse mål. Det handler om å ha tilstrekkelig utholdenhet i noe som i utgangspunktet synes veldig vanskelig, og ta et kvantesprang for å snu utviklingen, sier konsernsjefen.

Digipost for livet

En utvikling som ikke snur, er digitaliseringen av samfunnet. Dette er årsaken til at nordmenn sender stadig færre fysiske brev. I 2015 er tendensen en økende falltakt i brevvolumene, blant annet fordi det offentlige i større grad går over til digital kommunikasjon med innbyggerne. Det krever en sikker digital postkasse.

Rundt 700 000 nordmenn har valgt Postens Digipost. Det er litt færre enn ventet, men i 2016 vil et stort antall offentlige virksomheter ta i bruk digital post. Det betyr at mange flere vil bruke Postens Digipost for alt som er viktig. En postkasse som du beholder hele livet.

- Posten Norge er nordisk aktør, men vi har en spesiell plass i nordmenns liv. Vi er en betydelig samfunnsaktør, og det skal vi fortsatt være. Det er ingen som kjenner Norge bedre, slår Dag Mejdell fast.
 

Legg til i mitt utvalg

Denne nettsiden vil ikke fungere optimalt i nettleseren du bruker. Vennligst oppgrader til nyere versjon eller bytt til en annen nettleser.

Les mer