En ekstra innsats for samfunnet

Posten Norge har god tradisjon for å rapportere hvilke resultater konsernet har oppnådd gjennom vårt arbeid og engasjement for samfunnsansvar.

For Posten Norge handler samfunnsansvar om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Miljø, integrering og mangfold er prioriterte områder for konsernet.

Det betyr at konsernet skal ta særlig ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet. Arbeidet med helsefremmende arbeidsmiljø er et strategisk satsingsområde for konsernet, og godt arbeidsmiljø skal vektlegges i all organisasjons- og forretningsutvikling. En særlig aktiv rolle skal konsernet ta i arbeidet med integrering og mangfold, og jobbe for et rasismefritt arbeidsmiljø.

For Posten Norge handler arbeidet med bærekraft om hvordan konsernets virksomhet kan bidra til en bærekraftig utvikling i tråd med kundekrav og regjeringens eierpolitikk.

Dette arbeidet er viktig for å befeste Posten Norges sterke posisjon i samfunnet og styrke omdømmet. Et godt omdømme vil blant annet bidra til å tiltrekke og motivere medarbeidere, styrke konkurransekraften og gi handlefrihet til videre utvikling av konsernets virksomhet.

Konsernets bedriftskultur skal preges av et bevisst forhold til å ta samfunnsansvar.

Konsernpolicy Samfunnsansvar

I 2011 vedtok konsernet en egen konsernpolicy for samfunnsansvar. Denne policyen er en del av konsernets styrende dokumentasjon og beskriver på en overordnet måte hvordan de ulike fagområdene skal styres og kontrolleres i konsernet.

Formålet med policyen er å sikre at konsernet etterlever gjeldende lovkrav og forventninger fra konsernets interessenter, om å ivareta menneskene og den delen av samfunnet og miljøet som påvirkes av virksomheten. Konsernpolicy Samfunnsansvar er forankret i «Etiske retningslinjer for Konsernet Posten».

Bærekraft på styreagendaen

Styret er godt fornøyd med det arbeidet som gjøres innen samfunnsansvar og anser arbeidet med bærekraft som forbilledlig ved at det er koblet til strategien og synliggjør konkrete utfordringer. Styret mener Posten Norge fremstår som en foregangsbedrift innen de prioriterte innsatsområdene: HMS, mangfold og miljø. Styret følger arbeidet og utviklingen tett, blant annet gjennom godkjenningen av den årlige bærekraftrapporten. 

Figur 1.1 Posten og Bring sin bærekraftpyramide.

Pyramide

Denne nettsiden vil ikke fungere optimalt i nettleseren du bruker. Vennligst oppgrader til nyere versjon eller bytt til en annen nettleser.

Les mer