Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Signert Tone Takk for en flott åpning!

Takk for en flott åpning!

I forrige uke ble Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru offisielt åpnet av Kronprins Haakon, under et forrykende åpningsarrangement.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Åpning LSO
Kronprinsen sørget for en høytidelig åpning av vårt nye, flotte logistikksenter. Foto: Håvard Jørstad

Åpningen var en viktig milepæl i Postens 370 år lange historie, og enda et eksempel på hvordan vi utvikler oss og rigger oss for fremtiden. Dette er et av Europas mest moderne og miljøvennlige anlegg – og hjertet i vårt norske logistikknettverk. 1100 medarbeidere vil ha sin arbeidsplass her. De har tidligere jobbet på Brings godsterminal på Karihaugen, Bring Frigos terminal på Skårer eller det gamle godssenteret på Alnabru. 

Vår virksomhet er i kraftig endring. Digitaliseringen har utfordret – og vil fortsatt utfordre – vår tradisjonelle brevvirksomhet. Selv om brevvolumene vil fortsette å gå ned, skal vi også i fremtiden distribuere post, pakker, gods og ekspressendinger. Leveranser blir aldri gammeldags, det skjer bare på nye måter i et stadig raskere tempo. E-handel har kommet for å bli – og hjemlevering blir bare viktigere og viktigere. Vi skal være relevante og tilby det norske folk og bedrifter gode, fleksible leveringstjenester. Med det nye logistikksenteret er vi rustet for fremtidens handel.

Logistikksenteret har vært i drift en periode. Noen innkjøringsproblemer har det vært. Det er vanskelig å unngå når nye lokaler, nytt teknisk utstyr, nye IT-systemer og nye arbeidsprosesser tas i bruk på en gang. Vi har imidlertid gjort alt vi kan for å få stabil drift så raskt som mulig.

Det er mange som fortjener en stor takk. En spesiell takk til vår egen prosjektledelse, som har vært ansvarlig for planlegging og gjennomføring.  Dere har sørget for at logistikksenteret er levert på tid, kvalitet og kost. Det er ingen enkel sak med et så stort og komplisert byggeprosjekt. Det har dere all grunn til å være stolte av! Nå er det linjeorganisasjonen som overtar og skal sørge for å utnytte mulighetene og realisere målene vi har satt oss.

Takk også til dere som planla det imponerende åpningsarrangementet og festen for de ansatte. Det er viktig å markere begivenheter, og vi fikk virkelig feiret denne store begivenheten.

Sist, men ikke minst – en hjertelig takk til alle medarbeidere! Det er dere som er avgjørende for at vi skal lykkes. En ekstra stor takk til de mange som har lagt ned en enorm innsats for å få driften på den nye terminalen opp å stå. Nå står anlegget klart – og vi skal sammen gjøre det til et logistikksenter i verdensklasse!

Tone