Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Signert Tone I kjernen på utfordringen

I kjernen på utfordringen

I et dynamisk marked er det viktig at vi klarer å tilpasse oss og om nødvendig endre taktikk og kurs for å vinne kundene. For å få til dette må vi også erkjenne at vi ikke har lyktes fullt ut på alle områder.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Vi er nå godt i gang med å oppdatere strategien. Ny retning må stakes ut. Tilpasninger og evaluering må gjøres kontinuerlig.

Så - hva skal ny retning hjelpe oss å oppnå? I bunn og grunn handler det om at vi må levere på tre overordnede forhold: Vi må bli mer lønnsomme, for å få dette til må vi forenkle virksomheten og måten vi driver på, samt legge ennå mer mening, tempo og drivkraft bak målet om å bli kundeorientert. Vi må blant annet bli ennå tydeligere på hvordan vi skal utvikle tjenestene våre til mottakerne i det raskt voksende nordiske e-handelsmarkedet.

Første fase av strategiarbeidet har vært å gjennomgå virksomhetsporteføljen. Våre strategiske mål de siste årene har vært nordisk, integrert, industrialisert og kundeorientert. Erfaringene viser at ikke alt skal eller bør integreres i samme grad, og at noen områder kan drives bedre som mer frittstående enheter. Dette er viktige avklaringer. De virksomhetene som ikke defineres som kjerne, eller som ikke har store nok synergier til kjernen, vil fremover operere mer frittstående. Disse områdene vil bli vurdert enkeltvis i tiden som kommer.

Vi skal fortsatt være en nordisk virksomhet, gi kundene et nordisk tilbud og være tilstede der volumene forhandles.

Vi har definert vår kjernevirksomhet som gods, pakker, brev, bud og hjemlevering i Norge. Denne kjernevirksomheten gir oss imidlertid ikke tilstrekkelig vekst og utvikling. Det må vi skape blant annet gjennom virksomheter som har synergier mot kjernevirksomheten. Eksempelvis har både pakker, bud og hjemlevering en nordisk kundelogikk som gjør at det er viktig med en solid og lønnsom tilstedeværelse både i Sverige og Danmark. Internasjonalt gods og spedisjon er andre eksempler på områder som tilfører verdi til vår kjernevirksomhet og sikrer volumer inn og ut av våre nettverk.

Jeg er klar over at mange nok sitter med en del ubesvarte spørsmål om hva dette innebærer for egen del. Det kommer jeg tilbake til, men inntil det så er det viktig at vi ikke mister fart i markedet – det er business as usual!

Vi har lagt noen utfordrende år bak oss. Den svake utviklingen i logistikkmarkedet har preget lønnsomhetsutviklingen i vår logistikkvirksomhet til tross for at det er gjennomført mange viktige endringer og kostnadstilpasninger. Postvirksomheten preges av fallende brevvolum som følge av digitalisering, men har på imponerende vis klart å kompensere for dette gjennom å justere og tilpasse driften. Nå er vi ved et punkt der vi ikke har flere verktøy i kassen.  Vi trenger derfor større regulatorisk fleksibilitet for raskere å tilpasse tjenestetilbudet til markedsutviklingen, samtidig som vi må arbeide for at staten betaler for pålagte, ulønnsomme tjenester.

Perioden fremover vil bestå av mange tøffe valg som må tas – men vi tar utfordringen slik vi alltid har gjort. Det er det som kjennetegner oss som organisasjon og som imponerer meg gang på gang – viljen og evnen til å endre oss, selv når det smerter.

Vi rigger oss for fremtiden. Neste steg i strategiprosessen er å tilpasse organisasjonen til valgt retning. Jeg kommer tilbake til dette i mai. Men først ønsker jeg dere alle en riktig god og velfortjent påskeferie!