Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Signert Tone Fremtiden er nå – og vi er klare!

Fremtiden er nå – og vi er klare!

Nylig samlet jeg alle topplederne i konsernet for å gå igjennom ny retning. Det har vært flott å oppleve det engasjementet og den kraften de representerer, og jeg er trygg på at vi har det riktige og beste mannskapet på plass til å lede oss de kommende årene.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Den organisasjonsstrukturen vi nå har på plass, er basert på spesifikke kundebehov, og den har et gjennomgående nordisk tjenesteansvar og enhetlige driftsmodeller per divisjon. Det har vært viktig for meg å etablere en enklere organisasjonsstruktur, med tydelig definerte suksessfaktorer. Vi har klart å skape fornyelse, samtidig som vi har bevart det som har fungert bra.

Det må heller ikke være noen tvil om vår nordiske strategi. Norge er vårt fundament, men hjemmemarkedet er Norden. Det er viktig at vi er en nordisk aktør, og vi skal fortsatt vokse i Norden, med et balansert fokus på vekst og lønnsomhet.  

Vi har en solid konkurranseposisjon som bygger på vårt nordiske nettverk, to sterke merkevarer og en endrings- og omstillingsdyktig organisasjon. Dette gir oss et fantastisk utgangspunkt for lønnsom vekst.

Våre to merkevarer har både høy tillit og kjennskap. I Norden er det alltid Bring. I Norge ser vi at grensesnittet mellom Posten og Bring kan bli tydeligere, og vi skal gjøre Posten mer synlig for private mottakere. Dette betyr at vi nå starter en gradvis omprofilering av utleveringsnettet i «Logistikk» i Norge, fra grønt til rødt, og det vil skje i takt med utskiftning av bilparken.

 Denne høsten skal ny organisasjonsstruktur og nye forretningsstrategier ferdigstilles, i tillegg til vår digitale strategi. Vi skal sette ord på hva digital transformasjon skal bety for oss. I tillegg må vi jobbe videre med å skape forståelse, både hos politikere og i befolkningen, for at det vil være nødvendig med ytterligere tilpasninger av tjenestetilbudet i postsegmentet i takt med markedsutviklingen. Vi skal også kontinuerlig forbedre våre arbeidsprosesser for å sikre kvalitet og et bærekraftig kostnadsnivå – og dette skal vi gjøre som ett team som hele tiden jobber for konsernets beste.

Høsten er den viktigste tiden for å sikre eksisterende kunder, og kundene skal til enhver tid være vårt viktigste fokus. Gjennom kundeinnsikt og forenkling av våre tjenester, skal vi jobbe for at kunden foretrekker og velger oss hver gang. Vi skal også investere mer i innovasjon og skape helt nye tjenester med kortere «time-to-market». Menneskene er fundamentet i alt vi gjør. Når vi har 17 000 friske, motiverte og endringsvillige medarbeidere og ledere som møter kundene våre hver dag, er jeg trygg på at dette vil gi nødvendig topplinjevekst.

For å gi oss en tydelig retning i arbeidet vårt jobber vi også med å fornye vår visjon og vårt «formål». Før sommeren startet vi en revurdering av disse, og jeg håper å kunne lansere resultatet av dette arbeidet i god tid før jul.

Jeg er svært imponert over at dere i denne endringsprosessen holder fokus på det aller viktigste: driften og kundene våre. Jeg har full forståelse for at det er krevende å være i en omstillingsprosess, og jeg er derfor opptatt av at vi holder den tidsplanen som er kommunisert, som er at resten av organisasjonen skal være på plass i begynnelsen av oktober. 

Jeg ser frem til en spennende og energigivende høst. Med det gode strategi- og organisasjonsarbeidet som er gjort til nå, er jeg trygg på at vi er klare for en kundeorientert, forenklet og lønnsom fremtid – som ett team!

Tone