Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Utvidet samarbeid mellom Posten og avisene

Utvidet samarbeid mellom Posten og avisene

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

I første omgang har de 4 aktørene bestemt seg for å prøve ut samarbeidet i 3 piloter. 2 av pilotene tester samdistribusjon av post og aviser, mens den tredje er en uttesting av Distribution Innovations distribusjonssystem og avisbudenes elektroniske rutebok for postbud i Lofoten.

– Dette representerer en milepæl både for Posten og avishusene. Det er dyrt å distribuere i Norge, og med fallende volum og økende kostnader må vi tenke nytt og søke samarbeid der hvor det ligger til rette for det, sier Per Iversen, logistikkdirektør i Aftenposten.

Overgang fra papir til elektroniske kanaler har ført til et kraftig fall i volumene for både post og avis.

– Det er naturlig å se nærmere på distribusjon av avis og post i samme nett. På den måten kan vi sikre et godt post- og avistilbud over hele landet, og samtidig ivareta post- og avisdistribusjonen på en lønnsom måte, sier Gro Bakstad, konserndirektør i Posten Norge.

Resultatet fra pilotene vil avgjøre om Posten og avisdistributørene går videre med samarbeidet.

FAKTA

Piloten i Hallingdal tester ut en forbedret samdistribusjon av post og aviser i Postens nett mandag-lørdag.
Piloten i Andebu tester ut mulig samdistribusjon av post og aviser i avisenes nett lørdager.
Piloten i Lofoten undersøker om den elektroniske ruteboken gir en mer effektiv distribusjon av aviser i Postens nett.
Distribution Innovation leverer bransjeløsninger for distribusjon og mediebransjen. 80 prosent av det norske markedet og flere utenlandske distributører benytter løsningene. Selskapet eies av Aftenposten AS 60 prosent og Amedia 40 prosent.
Amedia-distribusjon består av distribusjonsvirksomheten som tidligere ble utført av A-pressen og Edda Distribusjon. Etter sammenslåingen har selskapet ca. 1700 distributører som levere aviser, magasiner, bøker og reklame til ca. 850 000 husstander i Norge.
Aftenposten AS er en del av Schibsted Norge. Hovedvirksomheten er utgivelsen av morgen- og aftenutgaven i tillegg til nettstedene Aftenposten.no og Osloby.no.
Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern. Posten leverer post til mer enn to millioner husstander og bedrifter i Norge seks dager i uken.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Posten Norge AS, telefon 922 49 477
Logistikkdirektør Per Iversen i Aftenposten, telefon 908 57 146