Konsernledelsen

Konsernledelsen i Posten Norge har det strategiske og operative resultatansvaret for sine områder.

Konsernledelsen behandler saker og tar beslutninger knyttet til konsernets strategi og utvikling, mål, resultatoppfølging, større investeringer, prisstrategier, saker av vesentlig betydning for omdømme, marked og kunder, samt saker av prinsipiell og strategisk karakter. Konserndirektørene leder divisjoner eller konsernstaber og rapporterer til konsernsjefen.

Her finner du organisasjonskartet til Posten Norge.

Tone Wille

Konsernsjef (siden oktober 2016)

Tone Wille
Tone Wille
 • Født: 1963
 • Tidligere stillinger: Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO)/IT i Posten Norge AS, Direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post i Posten Norge AS, Investeringsdirektør i Norfund, Senior VP and CFO i GE Energy (Norway) AS og tidligere Kværner Energy AS.
 • Utdannelse: Siviløkonom

Irene Egset

CFO/Konserndirektør Økonomi og finans (siden januar 2019)

Irene Egset.
Irene Egset
 • Født: 1966
 • Tidligere stillinger: CFO i Statkraft, Executive Vice President Corporate Staff i Statkraft.
 • Utdannelse: Siviløkonom

Nina Christin Yttervik

Konserndirektør Mennesker og bærekraft (siden mars 2020)

Nina Christin Yttervik
Nina Christin Yttervik
 • Født: 1968
 • Tidligere stillinger: Director People & Organization Snøhetta, Vice President HR i Circle K Europe, Senior Vice President HR i BW Offshore, personalutviklingssjef Enitel, HR-rådgiver Tine, kontorsjef Hærens forsyningskommando
 • Utdannelse: Jurist

Morten Stødle

Konserndirektør IT og digitalisering (siden oktober 2016)

Morten Stødle
Morten Stødle
 • Født: 1962
 • Tidligere stillinger: CIO Dyno Nobel AS, Vice President ABB Offshore Systems, CIO Umoe Olje og Gass, ulike IT Manager- og prosjektlederstillinger i Aker Engineering og Norwegian Petroleum Consultants.
 • Utdannelse: Markedsfører

Alexandra Saab Bjertnæs

Konserndirektør Kommunikasjon og strategi (siden juni 2017)

Alexandra Saab Bjertnæs
Alexandra Saab Bjertnæs
 • Født: 1971
 • Tidligere stillinger: Direktør for salg, marked og kundeservice i Logistikk Norge i Posten Norge AS, ulike lederstillinger innen salg og strategi i Posten Norge AS samt i Preco AS og Accenture.
 • Utdannelse: Master of Business Administration

Christian Brandt

Konserndirektør divisjon Post (siden oktober 2019)

Christian Brandt
Christian Brandt
 • Født: 1964
 • Tidligere stillinger: Direktør Salg & Utvikling i Posten, Direktør Industri utvikling i Posten, Distribusjonsdirektør i Posten, Økonomidirektør i Posten, Diverse lederjobber innen Logistikk og Forretningsutvikling i 12 år i Prior Norge.  
 • Utdannelse: Siviløkonom

Hans-Øyvind Ryen

Konserndirektør divisjon Nettverk Norge (siden august 2020)

Hans Øyvind Ryen
Hans-Øyvind Ryen

Per Öhagen

Konserndirektør divisjon E-handel og logistikk (siden januar 2018)

Per Öhangen
Per Öhagen
 • Født: 1971
 • Tidligere stillinger: Global direktør i Hillebrand Group, administrerende direktør i Lagena Distribution, administrerende direktør i Sona Consulting AB, Supply Chain Manager i Apoteket AB.
 • Utdannelse: Mastergrad i Industrial Engineering og Business Logistics

Erik Roth

Konserndirektør divisjon Internasjonal logistikk (siden oktober 2018)

Erik Roth
Erik Roth
 • Født: 1975
 • Tidligere stillinger: Konserntrainee i Posten Norge, direktør Organisasjonutvikling i Posten Norge, konserndirektør HR i Posten Norge og direktør for International Freight Forwarding i Posten Norge.
 • Utdannelse: Siviløkonom og sivilingeniør

Thomas Tscherning

Konserndirektør Holdings & Ventures (siden oktober 2019)

Thomas Tscherning
Thomas Tscherning
 • Født: 1961
 • Tidligere stillinger: Konserndirektør Ekspress og konserndirektør Logistikk Norden i Posten Norge AS, leder for pakke- og ekspressvirksomheten i divisjon Logistikk Norden, administrerende direktør Box Delivery, grunnlegger av og administrerende direktør for flere ekspresselskaper.
 • Utdannelse: Økonom