Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Posttjenester i endring

Posttjenester i endring

Digitaliseringen av samfunnet er økende og fallet i etterspørsel etter tradisjonelle posttjenester tiltar. I 2016 ble konsekvensen av økende digitalisering et fall i brevvolumet på 11 prosent.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Offentlig sektor og bank - og finansnæringen hadde en volumnedgang på over 23 prosent i fjor. Frem mot år 2020 vil adressert brevvolum bli mer enn halvert sammenlignet med nivået i 2011 og utgjøre omtrent en tredjedel av volumet ved tusenårsskiftet.

El-bil i Posten Norge
Posttjenestene er i endring.
I 2018 vil A og B-post erstattes av èn brevstrøm med to dagers fremsendingstid. For å møte denne utviklingen gjøres det en rekke tiltak for å tilpasse ressursbruken til den reduserte etterspørselen:

• De store kundene som sender administrativ post – både i offentlig og privat sektor – arbeider alle med å videreutvikle sine elektroniske løsninger.
• Brevomdeling på lørdager og distribusjon av lørdagsaviser ble avviklet i 2016. I 2018 vil A og B-post erstattes av èn brevstrøm med to dagers fremsendingstid. Endringen er en tilpasning til kundenes behov for pris og presisjon, og vil føre til mindre frakt av post med fly, og mer miljøvennlig transport med jernbane.
• Også brevmonopolet (eneretten til formidling av adresserte brev under 50 gram) ble avviklet i 2016. Hovedutfordringen i brevmarkedet er konsekvensene av digitalisering. Flere konkurrenter utfordrer på pris, men Posten er godt forberedt på at prisene presses nedover. Det kan likevel bli en utfordring at Postens handlingsrom begrenses av kravene til leveringspliktige tjenester. Dersom konkurrenter leverer mer markedstilpassede tilbud, kan konsekvensen for Posten bli et økt gap mellom kostnadene for leveringsplikt og betalingsvilje i markedet.
• Innenfor markedsføring står skriftlig kommunikasjon fremdeles sterkt. Kundeaviser, brosjyrer og markedsføringsbrev fungerer fremdeles godt på papir og volumet holder seg på et stabilt nivå.