Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Posttjenester i endring

Posttjenester i endring

Digitaliseringen av samfunnet fører med seg redusert etterspørsel etter tradisjonelle posttjenester.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

De siste årene har kunder som sender administrativ post i både offentlig og privat sektor, arbeidet med å videreutvikle sine elektroniske løsninger. Dette har resultert i et akselererende fall i brevvolumet i Norge. Siden toppåret i 1999 har volumet falt med 60 prosent, og i 2017 gikk volumet ned med 13 prosent.

Fra 1. januar 2018 ble A-post og B-post slått sammen til én adressert strøm med to dagers fremsendingstid. Ved å fjerne kravet til over-natt levering av post kan store deler av volumet som tidligere har blitt sendt med fly, flyttes til bakketransport, noe som reduserer både kostnader og CO2-utslipp. Endringen er helt nødvendig for at Posten skal kunne fortsette å gi gode og konkurransedyktige posttjenester til hele befolkningen.

Også ellers i Europa endres posttilbudet i takt med at volumene faller. For eksempel har danskene kuttet drastisk i antall omdelingsdager. Posten Norge vurderer også reduksjon i antall dager, men er avhengig av endringer i regulatoriske forhold for å kunne gjennomføre endringen. For å sikre fremtidig lønnsomhet i postsegmentet er det nødvendig å få på plass fleksibilitet i de regulatoriske vilkårene for raskt å kunne tilpasse tilbudet til etterspørselen.

Innenfor markedsføring står skriftlig kommunikasjon fremdeles sterkt. Kundeaviser, brosjyrer og markedsføringsbrev fungerer fremdeles godt på papir, og volumet holder seg på et stabilt nivå.

El-bil i Posten Norge