Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Netthandel i vekst

Veksten innen pakker er sterkt påvirket av veksten i netthandelen i Norden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Netthandel er den sterkest voksende delen av logistikkmarkedet, med en stor andel grenseoverskridende handel. Netthandelen vil fortsette å vokse kraftig i årene som kommer, og stadig nye bransjer vil tilby ulike former for nettløsninger.

En omfattende analyse av det norske e-handelsmarkedet fra nettbetalingsselskapet DIBS Payment Service indikerer over 20 prosent vekst innen varer og tjenester på nettet. 85 prosent av den norske befolkning handler på nettet og 54 prosent har handlet ved hjelp av mobilen. Innen segmentet varer viser rapporten at 28 prosent av alle kjøp på nettet gjøres med mobilen. Det er fortsatt størst andel av forbrukerne som kjøper klær og sko, men målt i omsetning er forbruket større innen elektronikk.

En trend i markedet er at et økende antall butikker vil ha både fysiske utsalg og nettbutikk, og stadig flere kobler de to salgskanalene sammen. Eksempelvis tilbyr enkelte butikker at man kan bestille varer på nett i den fysiske butikken, dersom den ønskede varen ikke er på lager, eller returnere varer kjøpt på nettet i en fysisk butikk. Markedet bærer imidlertid preg av høy rivalisering blant eksisterende aktører, stor forhandlingsmakt hos kunder og en sterk trussel fra potensielle nye aktører. Utviklingen vil trolig gå i retning av færre, men større tilbydere, og konsumentene vil i større grad forvente rask, enkel og fleksibel levering. Postkassen er svært attraktiv når det gjelder netthandel, og mengden småpakker i postkassen øker og kompenserer noe for fallet i brevvolumer.

netthandel i vekst