Meny (første nivå) og søk

Netthandel i vekst

I Norge og Sverige vokser netthandelen med mellom 15 og 20 prosent årlig. I 2016 hadde Posten Norge en vekst på 15 prosent.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Netthandel er den sterkest voksende delen av logistikkmarkedet i Norden, med en stor andel grenseoverskridende handel. Netthandelen vil fortsette å vokse kraftig i årene som kommer og stadig nye bransjer vil tilby konsumentene nettløsninger.

Markedet bærer imidlertid preg av høy rivalisering blant eksisterende aktører, høy forhandlingsmakt hos kunder og en høy trussel fra potensielle nye aktører. Utviklingen vil trolig gå i retning av færre, men større tilbydere og konsumentene vil i større grad forvente rask levering. Et økende antall butikker vil både ha fysisk utsalg og nettbutikk, og stadig flere kobler de to salgskanalene sammen.

Eksempelvis tilbyr enkelte butikker at man kan bestille varer på nett i den fysiske butikken, dersom den ønskede varen ikke er på lager.

netthandel i vekst

Trender innenfor netthandel:

  • Detaljhandelen står overfor store endringer som følge av digitaliseringen. I 2016 var det en formidabel økning i matvarehandel på nett. Det er kun en til to prosent av den totale dagligvareomsetningen i Norge som handles på denne måten, derfor er vekstpotensialet stort.
  • I 2016 ble det mulig å handle reseptbelagte legemidler på nett. Det er grunn til å anta at det fremover vil bli en kraftig vekst i nettapotekomsetningen.
  • En annen bransje i vekst på nett, er byggebransjen. Store, uhåndterlige og tunge produkter kan nå leveres rett hjem fra byggevarehuset.
  • Postkassen er svært attraktiv når det gjelder netthandel. Mengden småpakker i postkassen øker, og kompenserer noe for fallet i brevvolumer.
  • I en omfattende analyse av det norske e-handelsmarkedet svarer 48 prosent av norske forbrukere at de har handlet med mobilen eller nettbrettet de siste tre månedene. Nesten like mange har tatt i bruk nye betalingsløsninger som Vipps, Mcash eller MobilePay, viser rapporten «Norsk E-handel» fra nettbetalingsselskapet DIBS Payment Service.
  • I 2016 fikk mobilen for alvor sitt gjennombrudd i e-handelen. Mobilen er en av de viktigste årsakene til at omsetningen vokser så mye.
    En analyse fra DIBS viser at det norske onlinemarkedet for varer og tjenester har økt med hele 75 prosent de fem siste årene, fra 51,5 milliarder i 2012 til anslagsvis 90,6 milliarder kroner i 2016.
  • Drøyt halvparten av e-handelsomsetningen, 49 milliarder kroner, går til reiser, nær en tredel (27 milliarder kroner) går til varer, mens 15 prosent av omsetningen (14 milliarder kroner) går til kjøp av tjenester. 
  • Den viktigste årsaken til å handle i utenlandske nettbutikker er lavere priser, og at produktene ikke finnes i norske butikker. Men fire av ti nordmenn oppgir usikkerhet rundt toll, moms og forbrukerrettigheter som en grunn til ikke å handle i utlandet