Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Milepæler i Postens historie

Milepæler i Postens historie

Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested – dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse. 370 år etter har Posten blitt til et nordisk konsern.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

2016 Postmarkedet åpnes

Ny postlov trer i kraft 1.1.2016 og det norske postmarkedet åpnes for full konkurranse. Posten avvikler brevomdeling på lørdager. 

2015 EVRY-aksjene selges 

Posten Norge selger sine aksjer (40 prosent) i Evry ASA.

2012 Postmeldingen 

Stortinget behandler postmeldingen og åpner for at Posten kan legge om ytterligere 149 postkontor til Post i Butikk. Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet. 

2011 Digipost 

Postens digitale postkasse, Digipost, lanseres. Tre år senere blir Digipost valgt som leverandør av digital post for det offentlige. 

2010 Østlandsterminalen 

Postens Østlandsterminal på Lørenskog blir offisielt åpnet av Hans Majestet Kong Harald. Samme år slås Posten-eide ErgoGroup AS sammen med EDB Business Partner ASA - senere EVRY.

2008 Merkevare 

Merkevaren Bring lanseres og Posten-logoen moderniseres.

2003-2008 Oppkjøp 

Posten gjør en rekke oppkjøp innen tyngre gods og ekspress. Kjøper også svenske Citymail.

2003 Postmuseet 

Postmuseet flyttes til Maihaugen på Lillehammer.

2002 Aksjeselskap 

Stortinget omgjør Posten til rent aksjeselskap 1. juli: Posten Norge AS.

2000 Post i butikk 

Postens planer for omlegging av postkontor til Post i Butikk blir godkjent av Stortinget.

1996 Statsaksjeselskap

Posten går fra å være forvaltningsbedrift til å bli statsaksjeselskap med «begrenset ansvar»: Posten Norge BA. 

1995 Bank og IT 

Postbanken etableres som frittstående bankvirksomhet etter sammenslåing av Postbanken og Postgiro. Posten kjøper Statens Datasentral, slår den sammen med Postens Datasentral og får Posten SDS (nå EVRY).

1976 Lokaler 

Oslo postterminal og Postgirobygget tas i bruk.

1968 Postnummer 

Postnummer innføres for å kunne håndtere store postmengder

1952 Postkasse 

Ny postkasselov definerer at alle norske husstander skal ha en postkasse.

1950 Norges Postsparebank opprettes

 

1947 Norges Postmuseum etableres

 

1920 Første flyrute

Første offisielle flyrute åpnes, og Posten er ombord.

1903 Norsk oppfinnelse

Den første frankeringsmaskinen blir tatt i bruk. Den var en norsk oppfinnelse.

1885 Landposttjenesten etableres

 

1872 Postkortet introduseres

 

1855 Første norske frimerke

Det første norske frimerke blir utgitt.
17 år senere, i 1872, introduseres postkortet.

1854 Posten tar tog

Posten er med ved etableringen av den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll. Jernbaneloven fra 1848 la til grunn at posten skulle sendes med jernbanen og at post-åpneriene skulle legges til stasjonene.

1827 Første dampskipsreder 

Postverket blir landets første dampskipsreder ved anskaffelse av «Constitutionen» og «Prinds Carl» for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet.

1719 Staten overtar

Staten overtar ansvaret for Postverket

1647 Starten på det hele

Det kongelige norske Postverket opprettes.