Meny (første nivå) og søk

Styret

Styret i Posten Norge forvalter godt og langsiktig eierskap på vegne av generalforsamlingen.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Idar Kreutzer

Styreleder (siden 2012)

IdarKreutzer.png


Født: 1962
Administrerende direktør i Finans Norge
Utdanning: Siviløkonom
Verv: Styreleder Aschehoug, styremedlem Universitetet i Oslo, medlem Advisory Board NHH.


Randi B. Sætershagen

Nestleder (siden 2010)

RandiBSaeterhagen.png

Født: 1958
Administrerende direktør i M3 Helse AS
Utdanning: Siviløkonom
Verv: Styreleder Arra Holding AS, styremedlem Elsikkerhet Norge AS, Terningen Nettverk


Anne Britt Berentsen

Styremedlem (siden 2014)

AnneBrittBerentsen.png

Født: 1960
Selvstendig næringsdrivende innen styrearbeid og rådgivning.
Utdanning: Bachelor of Science. Hovedfag i markedsføring
Verv: Styremedlem David Eccles School of Business, NHST media group AS, Dagens Næringsliv AS


Tove Andersen

Styremedlem (siden 2015)

Toveandersen.png

Født: 1970
Konserndirektør, EVP Supply Chain, Yara
Utdanning: Sivilingeniør og MBA
Verv: Styremedlem i Cambi AS


Morten Karlsen Sørby

Styremedlem (siden 2015)

MortenKarlsrudSorby.png

Født: 1959
Konserndirektør Telenor
Utdanning: Siviløkonom og statsautorisert revisor


Odd Christian Øverland

Ansattes representant (siden 2000)

OddChristianOverland.png


Født: 1957
Konserntillitsvalgt. Forbundsleder Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)
Ansatt i Posten siden 1979.


Lars Nilsen

Ansattes representant (siden 2016)

Lars Nilsen

Født: 1961
Divisjonstillitsvalgt i Post. Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom)
Ansatt i Posten siden 1978


Ann Elisabeth Wirgeness

Ansattes representant (siden 2012)

AnnelisabethWigeness.png

Født: 1961
Vara for Divisjonstillitsvalgt i divisjon E-handel og logistikk, Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Kretsleder i Postkom, Østlandet krets.
Ansatt i Posten siden 1985


Erling Andreas Wold

Ansattes representant (siden 2017)

ErlingAndreasVold

Født: 1956
Divisjonstillitsvalgt i divisjon E - handel og logistikk. Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).
Ansatt i Posten siden 1978