Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Fakta om konsernet Divisjoner og enheter

Divisjoner og enheter

Posten Norge er organisert med fire divisjoner og en enhet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernets divisjoner er sentrale enheter i styringen av konsernet. De utvikler og gjennomfører forretningsstrategier innenfor sine virksomhetsområder, som støtter opp om konsernets strategi. 

POST: Fleksible tjenester til privatkunder. Adressert og uadressert postdistribusjon til bedriftsmarkedet i Norge.

E-HANDEL OG LOGISTIKK: Standardiserte pakke-, gods- og lagertjenester til netthandel og bedriftskunder i Norden.

INTERNASJONAL LOGISTIKK: Kundespesifikke løsninger for offshoresegmentet, store industrikunder og Internasjonal spedisjon i Norden.

NETTVERK NORGE: Kostnadseffektiv drift for brev, pakker og gods i Norge.

HOLDINGS & VENTURES: Verdimaksimere porteføljeselskaper og ventureinvesteringer i Norden.