Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen for traineer i Posten

Det flere faktorer som spiller inn når vi velger våre traineer. Vi ser blant annet på faglige resultater, erfaring utover studier og personlige egenskaper. Slik foregår rekrutteringsprosessen:

Rekrutteringsprosessen traineeprogrammet i Posten
Slik foregår rektrutteringsprosssen

1. Jobbsøknad 

Du sender inn din søknad elektronisk. Foruten om å legge ved CV og søknad, vil du også bli bedt om å svare på noen konkrete spørsmål. 

2. Digitale tester 

Når søknadsfristen har gått ut vil de mest aktuelle kandidatene få tilsendt evnetester som tas digitalt. Skåren fra disse testene, samt en helhetlig vurdering av jobbsøknad avgjør hvem som inviteres til rekrutteringsdag. 

3. Rekrutteringsdag 

Vi vil invitere 42 kandidater til rekrutteringsdagene våre. Ved disse rekrutteringsdagene vil kandidatene få en presentasjon av Posten og Bring, bli med på tour på konsernets hovedkontor i Oslo og være med på å løse to caser.

4. Dybdeintervju 

I neste del av rekrutteringsprosessen vil 20 kandidater bli invitert til dybdeintervju. Dette dybdeintervjuet vil være todelt, hvorav en del vil være gjennomgang av personlighetstest og en del er et motivasjonsintervju. 

Det avgjøres 8. oktober om rekrutteringsdagene blir digitale eller fysiske med tanke på daværende smittesituasjon. Dersom rekrutteringsdagene gjennomføres fysisk, vil dette bli gjort ved Posten og Bring sitt hovedkontor i Oslo. 

5. Tilbud til aktuelle kandidater

Etter referansesjekk får de mest aktuelle kandidatene tilbud om stilling. 

6. Velkommen om bord!

Den 1. september er første dag som nyansatt, og alle traineene vil møtes i Oslo for en felles oppstart. 

Del artikkelen