Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Lederkurs med effekt

Lederkurs med effekt

Konsernets lederkurs får gode skussmål av deltakerne. Nå viser også to undersøkelser at kursene har effekt.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

272 Posten-ansatte svarte på en spørreundersøkelse om sjefen. Svarene har psykolog Leif Davies brukt som materiale i masteroppgaven sin. Ansatte med ledere som har gått på Postens mellomlederkurs, gir gjennomgående høyere score til lederen sin enn i kontrollgruppen, der lederne ikke har gått på kurs. Det ble gitt høyere score på faktorer som «synlighet», «tydelighet», «ta og gi ansvar», «kontinuerlig forbedring» og «utvikle og inspirere».

– Det var nesten overraskende sterke effekter, mener Leif Davies. Tidligere studier viser at det ikke er så lett å lære ledelse. Derfor dobbeltsjekket Davies materialet for å utelukke feil. – Men jeg fant ingen feil. Kanskje årsaken rett og slett er et vellykket kurs.

6 Lederkurs med effekt.png
Lederkurset får gode skussmål fra deltagerne.

Tre årsaker

Han ser tre årsaker til at kurset har effekt. For det første mener han at kurset tar opp relevante emner for ledelse. Dessuten er det oppfølging og oppgaver mellom de tre delene som kurset består av.

– I tillegg er dette et kurs som har vart relativt lenge i Posten. Det kan bidra til en lederkultur som forsterkes og setter seg i organisasjonen.

Endringsorientert

Hans Meisingset i konsernstab HR har også studert Postens lederkurs. Han har tatt for seg spørsmål i organisasjonsundersøkelsen som omhandler lederrollen. Han fant at de med kurs har medarbeidere som skårer høyere på kompetanse, og at enhetene deres er mer endringsorientert. Derimot fant han ingen betydelige forskjeller på det som omfattes av åpenhet eller relasjonsorientert ledelse, som at «min leder gir meg nyttig tilbakemelding på den jobben jeg utfører». – Det overrasker at relasjonsorientert ledelse ikke gjør utslag, for dette vektlegges på kurset. En god leder bryr seg og har god dialog med sine ansatte – samtidig som avdelingens mål oppnås, sier Meisingset.

Komplisert å måle

På en skala som går til fem, gir deltakerne hele 4,5 poeng i evalueringen av kurset.
– Dette må sies å være en veldig høy score. Det store spørsmålet er derimot hvilken effekt ledernes nye innsikt har på avdelingen, sier Meisingset.

Han forklarer at det er vanskelig å isolere effekten av lederkurs. Resultatet i en avdeling kan påvirkes av mange andre faktorer enn sjefen. Eksempler er sykefraværet i avdelingen, andre kolleger, omstillingsprosesser eller markedskonjunkturene.