Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Fleksibel forvandling

Fleksibel forvandling

44 prosent økt produktivitet, mindre stress og bedre kvalitet er resultatet etter at Bring i Jönköping tok i bruk forbedringsprogrammet Lean.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

I 2012 slet Bring Parcels-terminalen i Jönköping med å nå målene sine. – Vi var sårbare når pakkevolumene var på sitt høyeste, og medarbeidertilfredshetsindeksen (MTI) var ikke bra. Vi ønsket å få mer oppmerksomhet rundt HMS og nestenulykker. Framfor alt ønsket vi å få et arbeidsverktøy for å jobbe med kontinuerlig forbedring, forteller terminalsjef Annsophie Mandorsson.

De bestemte seg derfor for å gå i gang med forbedringsprogrammet Lean, som er et ledd i Postens rasjonaliseringsprogram Spinnaker. Gjennom en 13 ukers lang såkalt minitransformasjon har de kommet fram til en rekke tiltak for å gjøre arbeidsplassen bedre og mer effektiv. Det ga svært gode resultater: Produktiviteten på natt-teamet økte med hele 44 prosent. I tillegg oppgir 81 prosent av de ansatte at de trives med å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Tilpasser bemanningen

– Det som har hatt mest effekt, har nok vært å tilpasse bemanningen til pakkevolumet gjennom uken og døgnet, sier Mandorsson.De har gått igjennom alle arbeidsoppgavene, og arbeider nå mer fleksibelt for å trå til der det er behov.– For å se hvor medarbeiderne skal jobbe, og til hvilket tidspunkt, har vi tatt i bruk såkalte bemanningskort. Dette har i tillegg gitt en god effekt på teamfølelsen i gruppen, fordi de ansatte nå jobber med ulike prosesser, forteller hun.

9 Fleksibel forvandling.png
Innsatsen ved terminalen har vært upåklagelig.

Løser problemer daglig

De har kuttet ned på kjørestrekningene inne på terminalen, blant annet ved å etablere en bedre struktur for godsplassering og skanning. Mandorsson trekker også fram de daglige tavlemøtene som en suksessfaktor.
– De er fantastiske! Vi har hatt oppstartsmøter i flere år, men innholdet og strukturen på møtene er helt endret. Vi følger daglig med på blant annet KPI-tall (Key performance indicator), produktivitet, kvalitet og sykefravær. Vi jobber daglig med å løse små eller store problemer som medarbeiderne selv løfter fram og finner tiltak på. Det er nettopp dette som er Lean – hele tiden å jobbe med kontinuerlig forbedring.
– Medarbeiderne opplever at de kan være med å påvirke, at de utvikles, og at det er bedre samarbeid og mindre stress, sier terminalsjefen.

Stabil kvalitet

Pakke- og godsvolumene økte kraftig på terminalen i 2014 – hele 23,3 prosent fra september til desember – som følge av Brings oppkjøp av «Smartpack». Det bød på utfordringer, men de klarte likevel å holde både produktiviteten og kvaliteten på et høyt nivå. Det kommer kundene til gode.
– Gjennom Lean har vi god kontroll på prosessene våre, og håndterer volumsvingninger betydelig bedre enn tidligere. Kvaliteten vår er høy, og framfor alt stabil, påpeker Mandorsson.
– Vi har også engasjerte og motiverte medarbeidere, og da gjør man alltid «det lille ekstra» for kundene. Medarbeiderne er «lean», og de er vår største styrke og suksessfaktor.

Unik forbedringsvilje

Lean-navigatør Sissel Bjerke har sammen med to traineer tilbragt 15 uker i Jönköping for å gjennomføre transformasjonen. Hun roser innsatsen ved terminalen.
– Den viljen de har vist, har vært helt unik. De har vært åpne, med et stort ønske om å lære seg Lean i praksis. De har hatt mange gode forbedringsforslag som de også har gjennomført. Energi hos ledere smitter over på de ansatte, sier hun.

Fakta om Lean:

  • Forbedringsfilosofi med opprinnelse hos Toyota på 1950-tallet.
  • Målet er økt kundeverdi gjennom å fjerne unødig arbeid.
  • Involverer medarbeiderne. De skal komme med tiltak.
  • I Posten Norge startet Lean på Postens Godssenter i 2008. Til nå er over 160 minitransformasjoner gjennomført i konsernet i Norden.
  • Lean-opplegget over 13 uker på et arbeidssted kalles minitransformasjon.
  • Navigatør er en støttespiller med kunnskap om Lean for enheter som gjennomført i konsernet i Norden.