Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Innovasjon Fleksibel forvandling

Fleksibel forvandling

44 prosent økt produktivitet, mindre stress og bedre kvalitet er resultatet etter at Bring i Jönköping tok i bruk forbedringsprogrammet Lean.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

I 2012 slet Bring Parcels-terminalen i Jönköping med å nå målene sine. – Vi var sårbare når pakkevolumene var på sitt høyeste, og medarbeidertilfredshetsindeksen (MTI) var ikke bra. Vi ønsket å få mer oppmerksomhet rundt HMS og nestenulykker. Framfor alt ønsket vi å få et arbeidsverktøy for å jobbe med kontinuerlig forbedring, forteller terminalsjef Annsophie Mandorsson.

De bestemte seg derfor for å gå i gang med forbedringsprogrammet Lean, som er et ledd i Postens rasjonaliseringsprogram Spinnaker. Gjennom en 13 ukers lang såkalt minitransformasjon har de kommet fram til en rekke tiltak for å gjøre arbeidsplassen bedre og mer effektiv. Det ga svært gode resultater: Produktiviteten på natt-teamet økte med hele 44 prosent. I tillegg oppgir 81 prosent av de ansatte at de trives med å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Tilpasser bemanningen

– Det som har hatt mest effekt, har nok vært å tilpasse bemanningen til pakkevolumet gjennom uken og døgnet, sier Mandorsson.De har gått igjennom alle arbeidsoppgavene, og arbeider nå mer fleksibelt for å trå til der det er behov.– For å se hvor medarbeiderne skal jobbe, og til hvilket tidspunkt, har vi tatt i bruk såkalte bemanningskort. Dette har i tillegg gitt en god effekt på teamfølelsen i gruppen, fordi de ansatte nå jobber med ulike prosesser, forteller hun.

9 Fleksibel forvandling.png
Innsatsen ved terminalen har vært upåklagelig.

Løser problemer daglig

De har kuttet ned på kjørestrekningene inne på terminalen, blant annet ved å etablere en bedre struktur for godsplassering og skanning. Mandorsson trekker også fram de daglige tavlemøtene som en suksessfaktor.
– De er fantastiske! Vi har hatt oppstartsmøter i flere år, men innholdet og strukturen på møtene er helt endret. Vi følger daglig med på blant annet KPI-tall (Key performance indicator), produktivitet, kvalitet og sykefravær. Vi jobber daglig med å løse små eller store problemer som medarbeiderne selv løfter fram og finner tiltak på. Det er nettopp dette som er Lean – hele tiden å jobbe med kontinuerlig forbedring.
– Medarbeiderne opplever at de kan være med å påvirke, at de utvikles, og at det er bedre samarbeid og mindre stress, sier terminalsjefen.

Stabil kvalitet

Pakke- og godsvolumene økte kraftig på terminalen i 2014 – hele 23,3 prosent fra september til desember – som følge av Brings oppkjøp av «Smartpack». Det bød på utfordringer, men de klarte likevel å holde både produktiviteten og kvaliteten på et høyt nivå. Det kommer kundene til gode.
– Gjennom Lean har vi god kontroll på prosessene våre, og håndterer volumsvingninger betydelig bedre enn tidligere. Kvaliteten vår er høy, og framfor alt stabil, påpeker Mandorsson.
– Vi har også engasjerte og motiverte medarbeidere, og da gjør man alltid «det lille ekstra» for kundene. Medarbeiderne er «lean», og de er vår største styrke og suksessfaktor.

Unik forbedringsvilje

Lean-navigatør Sissel Bjerke har sammen med to traineer tilbragt 15 uker i Jönköping for å gjennomføre transformasjonen. Hun roser innsatsen ved terminalen.
– Den viljen de har vist, har vært helt unik. De har vært åpne, med et stort ønske om å lære seg Lean i praksis. De har hatt mange gode forbedringsforslag som de også har gjennomført. Energi hos ledere smitter over på de ansatte, sier hun.

Fakta om Lean:

  • Forbedringsfilosofi med opprinnelse hos Toyota på 1950-tallet.
  • Målet er økt kundeverdi gjennom å fjerne unødig arbeid.
  • Involverer medarbeiderne. De skal komme med tiltak.
  • I Posten Norge startet Lean på Postens Godssenter i 2008. Til nå er over 160 minitransformasjoner gjennomført i konsernet i Norden.
  • Lean-opplegget over 13 uker på et arbeidssted kalles minitransformasjon.
  • Navigatør er en støttespiller med kunnskap om Lean for enheter som gjennomført i konsernet i Norden.