Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Miljø Deltaker i FNs Global Compact

Deltaker i FNs Global Compact

Posten Norge er deltaker i FNs Global Compact. Global Compact er FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Som deltaker lover Posten Norge å integrere ti grunnleggende prinsipper i sin strategi og daglige drift, og i tillegg rapportere aktiviteter og forbedringer knyttet til dette.

 

 

Gri_logo_med.pngGlobal Compacts ti prinsipper:


Menneskerettigheter

1. prinsipp: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. prinsipp: sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Arbeidstakerrettigheter

3. prinsipp: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. prinsipp: Sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. prinsipp: reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. prinsipp: sette en stopper for diskriminering knyttet til ansettelse og yrke.

Miljø

7. prinsipp: Bedrifter skal støtte et føre var-prinsipp når det gjelder miljøutfordringer.
8. prinsipp: ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet overfor miljøet og
9. prinsipp: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Aniti-korrupsjon

10. prinsipp: Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpresseing og bestikkelser.