Posten Norge AS

VELKOMMEN TIL POSTEN NORGE AS: Vi er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Norden er vårt hjemmemarked.

Statsbudsjettet – Postens kommentarer

Posten er godt fornøyd med at staten betaler fullt ut for de ulønnsomme posttjenestene som Posten leverer. Endringen i fribeløpet for varehandel vil gi økt netthandel fra utlandet, men samtidig skape problemer for norske nettbutikker.

Posten og Brings Moldeterminal åpnet

Konsernsjef Dag Mejdell åpnet onsdag 1. oktober en ny felles terminal for Posten og Bring i Molde. Han ble gratulert av byens ordfører Torgeir Dahl.

Forslag til ny postlov som forventet

Regjeringen har i dag fremlagt et forslag til ny postlov og postforskrift på høring. Forslaget innebærer full konkurranse på postmarkedet ved at EUs 3. postdirektiv implementeres i Norge. Samtidig åpner Regjeringen for at Posten ikke lenger skal foreta ordinær postomdeling på lørdager.

Posten tildelt Arbeidsmiljøprisen 2014

Posten fikk i dag Arbeidsmiljøprisen 2014 for sitt omfattende arbeid for å redusere sykdom, fravær og skader. Posten har redusert sykefraværet med 30 prosent siden 2006.

Kontakt oss:

Kundeservice

Sentralbord

+ 47 23 14 90 00

Mandag - fredag 08.00 - 16.00. Lørdag stengt.

Postens pressetelefon

+ 47 95 14 80 00