Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Signert Tone Vi tar utfordringen

Vi tar utfordringen

Bærekraft. Ordet har tyngde. Det handler om vår langsiktige verdiskapning – hvordan vi forvalter ressursene våre og driver virksomheten på en best mulig måte.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Årets bærekraftrapport viser at vi har mye å være stolte av. Men konkurransen er hard og den teknologiske utviklingen eskalerer. Det er ikke lenger et teknologiskifte, men et kappløp. Digitaliseringen skyter fart og konkurransen om netthandelskundene tiltar. Vi i Posten og Bring må hele veien tilpasse oss og raskt endre taktikk for å vinne kundene.

Som Norges største transport- og logistikkaktør er vi vant med å ha søkelyset rettet mot oss. Det må vi tåle. Medieoppslagene i etterkant av BBC-saken om forholdene i transportbransjen viser nettopp dette. Det understreker bare hvor viktig det er at vi følger opp og lever etter de standardene som vi har satt for virksomheten vår. Vi går foran for å finne de beste og mest bærekraftige løsningene – for virksomheten og samfunnet vi opererer i.

Bærekraftrapporten viser hvilke verdier vi har skapt i 2016 og hvilke fotavtrykk vi har satt i samfunnet. I 2017 skal vi kjøre på kjente og ukjente veier. Målet er solide, grønnere og mer lønnsomme spor i årene som kommer. Vi har en rekke utfordringer fremover som vi skal løse. Men vi har det beste utgangspunktet for å lykkes – med en stolt, kunnskapsrik, engasjert og endringsdyktig organisasjon.

Tone

Postens bærekraftrapport 2016
Bærekraftrapporten viser hvilke verdier vi har skapt i 2016 og hvilke fotavtrykk vi har satt i samfunnet.