Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Signert Tone Ny visjon: Energi og felles retning

Ny visjon: Energi og felles retning

Jeg har gledet meg til denne dagen. Vi skriver et stykke historie når vi nå lanserer vår nye visjon: Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Den er vår felles ledestjerne og skal være med oss i alt vi gjør for å bli enda mer kundeorientert, forenklet og lønnsomme.

Vi startet arbeidet med ny visjon i sommer, og har hatt en god prosess hvor ledere, konsernledelsen og styret har vært involvert. Visjonen gir konsernet en tydelig retning og energi. Den sier hvordan vi skal utvikle oss, jobbe til kundens beste og gjøre oss attraktive for samarbeidspartnere.

Vi lanserer også et nytt formål – som sier hva vi skal gjøre hver dag, hele tiden, for å nå visjonen:

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden. 

Vi starter utrullingen av konsernets nye strategi i dag, og det er lederne som har den viktige oppgaven med å skape forståelse for vår retning og mål, og sammen med alle dere operasjonalisere den i konkrete tiltak.

Jeg ser frem til en spennende reise sammen, hvor vi har alle muligheter for å lykkes.

Hilsen Tone