Meny (første nivå) og søk

God sommer!

Denne våren har flere store brikker falt på plass. Vi har gjort viktige veivalg når det gjelder konsernets portefølje, og vi har landet ny struktur.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Over sommeren kommer nivå tre-ledere på plass (nivået under konsernledelsen). Vi er i endringsmodus.

Vi har mye å glede oss over i dag og ikke minst i fremtiden. Nå endrer vi oss i takt med markedet, kundene og teknologien. Vi som organisasjon må være nysgjerrige på ny teknologi og nye løsninger, og hele veien være sultne på forandring. Bare slik overlever vi. Samhandling oss i mellom blir en nøkkel. Vi kan ikke se tjenesteområdene eller stabsområdene hver for seg, men enes om hva som er viktigst for Posten og Bring.

I september lanserer vi ny retning. Samtidig skal det i hver enkelt divisjon, forretningsområde og stab arbeides videre med forretningsstrategier, planer og tiltak for hvordan vi skal komme dit.

Nå er det allerede juni, tiden har fløyet og jeg kan se tilbake på en lærerik og spennende tid. Dette halvåret har jeg reist rundt, ikke bare i organisasjonen, men også besøkt kunder og leverandører.

Nylig var jeg hos Ikea i Älmhult. I dette helt spesielle samfunnet jobber 4000 av 8000 av innbyggerne hos Ikea. Det gjør noe med fellesskapet og tankesettet. Ikea er opptatt av miljø og bærekraft og setter også store krav til sine leverandører. Vi er på lag gjennom blant annet å frakte Ikeas leveranser til Norge på tog.

Jeg har også vært på flere besøk ute i organisasjonen – fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord og fra København til Stockholm. Det er på disse turene jeg virkelig blir kjent med virksomheten. Alle besøkene setter spor og gir lærdom. Det å kjøre truck og laste trailere på tog sammen med Johan Andersson i Torsvik var en spesiell opplevelse. Til høsten skal jeg legge opp en ny rute – og vil gjerne ha en invitasjon fra stedet der du jobber. Send inn forslag til redaksjonen@posten.no.

Det blir en spennende høst. Men nå fortjener dere ferie – et pust i bakken. Nyt sola og lad batteriene. Tusen takk for at dere har stått på for Posten og Bring hver eneste dag. Jeg ønsker dere en god sommer!

Tone