Meny (første nivå)

Forsiden Presse Posten Norge med nye tiltak for bedre lønnsomhet

Posten Norge med nye tiltak for bedre lønnsomhet

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 230 millioner kroner i 2016, en forbedring på 79 millioner kroner fra året før. Konsernet arbeider videre med tiltak for å bedre lønnsomheten.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Driftsinntektene i 2016 var 24 772 millioner kroner, som er 302 millioner kroner lavere enn i 2015. Justert resultat (EBITE) ble 645 millioner kroner, en nedgang på 41 millioner kroner fra året før.

Fortsatt krevende

Digitaliseringen i samfunnet gjør at fallet i fysiske brevvolumer skyter ytterligere fart. Svak økonomisk vekst og aktivitetsnedgang i oljesektoren preget den norske delen av konsernet. I Sverige trakk innenriks godsvirksomhet resultatet ned, mens pakkevirksomheten bidro positivt.

Konsernsjef Tone Wille
Konsernsjef Tone Wille

- Konsernet var forberedt på et krevende 2016 og har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak. Dette har bidratt til et resultat på nivå med året før. Omsetningsfall innen logistikk og et stort omstillingsbehov i postvirksomheten setter et kraftig press på lønnsomheten. Vi har igangsatt et strategiarbeid for å styrke lønnsomheten og fokusere virksomheten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Fremover ser hun fortsatt utfordringer med økt digitalisering, men også store muligheter.

- Økt e-handel gir nye forretningsmuligheter og vekst innen pakker, gods og hjemlevering. Her har vi gode forutsetninger for å lykkes, sier Wille.

Digitaliseringen skyter fart

Digitaliseringen fører til et kraftig og eskalerende fall innen adressert brevvolum. I 2016 falt det med rekordhøye 10,9 prosent i Norge. Innen postsegmentet falt omsetningen med 230 millioner kroner, men EBITE ble kun 16 millioner kroner svakere enn i 2015. Dette skyldes kraftige kostnadsreduksjoner, i hovedsak gjennom avvikling av lørdagsdistribusjon.

Netthandel vokser

Logistikksegmentet hadde en omsetning på 16 525 millioner kroner i 2016. Redusert aktivitet i norsk økonomi, utfordringene i oljesektoren, negativ volumutvikling for temperert gods i Norge og svak vekst for pakker innenlands ga omsetningsnedgang på 252 millioner kroner fra året før.

Privat netthandel fortsatte veksten også i 2016, og bidro til at konsernets samlede e-handelsvolum hadde en vekst på 15 prosent.

Øker i utlandet

Konsernets virksomhet utenfor Norge hadde samlede driftsinntekter på 9 968 millioner kroner i 2016, 345 mill. kroner (3,6 prosent) høyere enn i 2015. Av konsernets samlede omsetning i 2016, utgjorde driftsinntekter utenfor Norge 40 prosent, mot 38 prosent i 2015.

Øvrige forhold

  • Sykefraværet for 2016 ble 6,1 prosent, en marginal økning fra fjoråret. Konsernets ambisjon om reduksjon i sykefraværet står fast.
  • I 2016 ble resultat for A-post fremme over natt 86,1 prosent, som er 1,1 prosentpoeng bedre enn det kvartalsvise konsesjonskravet på 85,0 prosent.
  • Postens digitale postkasse, Digipost, hadde kraftig vekst i 2016. Det var omlag 1,4 millioner brukere av tjenesten ved utgangen av 2016, mot 600.000 ved forrige årsskifte.


For english – you can read the report here.