Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten under lupen hos toppuniversitetet MIT

Posten under lupen hos toppuniversitetet MIT

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

En av verdens fremste eksperter på digital innovasjon har forsket på Posten.

MIT
Se link til Fonstads rapport nederst i saken.

Dr. Nils Fonstad er forsker på Massachusetts Institute of Technology (MIT), et av verdens mest anerkjente universiteter. I over 10 år har han forsket på digital innovasjon i store selskaper. I fjor startet han på en forskningsrapport om innovasjon i Posten, med spesielt fokus på hvordan Helix-metodikken endrer måten konsernet jobber med innovasjon på. Nå er rapporten klar.

Nye rammer

Digitalisering har gitt et marked preget av raske endringer, stor konkurranse og økt forbrukermakt. I 2018 utviklet Posten en innovasjonsmetode kalt Helix. Metoden er basert på kjente teorier og arbeidsmetoder, og skal være et rammeverk for å sikre utvikling av tjenester som kundene vil ha. Den skal også sikre rask skalering.

– Helix-metodikken satte nye retningslinjer for innovasjon i Posten. Heller enn å bestemme en spesifikk måte å innovere på, setter Helix en sekvens med tre faser for testing og utvikling for å hjelpe teamene med å bygge innsikt. Denne måten å jobbe på øker sjansen for å skape konkurransedyktige innovasjoner og har gjort Posten til en mer smidig virksomhet, skriver Fonstad i sin rapport.

Skjermbilde 2020-03-04 kl. 13.30.48
Nils Fonstad (t.h.) delte scenen med Alexander Haneng, Postens direktør for Digital innovasjon, da Alexander holdt gjesteforelesning på MIT i fjor høst.

De tre Helix-fasene Fonstad nevner er utforske - skape – implementere, som bidrar til at utviklingen av nye tjenester er utenfra og inn-drevet, det vil si er drevet av hva kunder og mottakere faktisk etterspør. De fleste andre selskap har én metode for å innovere og en annen for å innføre noe nytt. I utforskefasen skal blant annet kundebehov og markedspotensial utforskes før man bestemmer seg for om ideene er gode nok til å gå videre. I tillegg innebærer metodikken at arbeidsteamene er små og tverrfaglige. Retning justeres og beslutninger tas basert på den læringen teamene får.

Skjermbilde 2020-03-04 kl. 13.32.24
Slik ser Helix-modellen ut.

– Det er en stor anerkjennelse av alle i Posten som har bidratt til å utvikle Helix, og ikke minst alle de som har tatt i bruk metodikken, at vi nå får internasjonal oppmerksomhet fra et så prestisjetungt universitet som MIT. Vi vil fortsette å videreutvikle Helix basert på innspill fra medarbeiderne og erfaringene vi gjør i prosjekter. Det gjør Helix-metodikken enda bedre, sier Alexander Haneng, direktør for Digital innovasjon.

Testet på «Innafor»

Et vellykket Helix-eksempel Fonstad trekker fram er leveringstjenesten Innafor, hvor netthandlere med elektronisk dørlås kan få pakken sin levert innenfor døren uten å være hjemme. Han skriver at dette er en typisk tjeneste hvor Posten før Helix ville startet i andre enden, altså med en løsning først.

Kirsti Fløystøl, som ledet første del av Innafor, er sitert i Fonstads rapport. Der forteller hun at spesielt utforsker- og skaperfasen var en uvant måte å jobbe på i forhold til tidligere praksis.

– Tidligere pleide vi å gå veldig raskt fra idé til konklusjon, for deretter å implementere ideen basert på brukertester som vi skapte ved å sitte på kontoret. Det var ikke før tjenestene var implementert i markedet, og kanskje til og med markedsført med en kampanje, at vi visste om dette faktisk ga noen verdi til kundene og oss, siteres Fløystøl.

Skjermbilde 2020-03-05 kl. 14.32.43
Leveringstjenesten Innafor er en av tjenestene som er utviklet ved hjelp av Helix.

Med verdifull innsikt fra de to første fasene, hvor man blant annet gjorde en grundig undersøkelse av det norske markedet for elektroniske dørlåser og kjørte pilottester blant interne medarbeidere, var tjenesten klar for implementeringsfasen høsten 2019. I dag er den rullet ut i hele landet.

– Erfaringene med Innafor bidro til at Posten skalerte opp Helix-metodikken til å gjelde for hele konsernet, skriver Fonstad.

Intern opplæring

Konsernledelsen i Posten har bestemt at Helix skal være standardmetoden for innovativt arbeid i hele konsernet, og tjenesteutviklingen kjøres nå i økende grad på Helix. Et viktig tiltak for å øke forståelsen for metodikken var innføringen av et todagers kurs med innføring i Helix. Kurset består av teori, verktøy for kundeorientert innovasjon og praktiske øvelser i tverrfaglige team.

Så langt har flere hundre medarbeidere, inkludert konsernledelsen, tatt kurs i Helix. Gry Huseby i Digitalisering og IT forteller at det er er stort engasjement i løpet av det to dager lange kurset.

Skjermbilde 2020-03-05 kl. 12.02.36
Konsernledelsen i Posten undervises i Helix-metodikken.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger om at dette er lærerikt og inspirerende, og at det er gøy at kursdeltakerne kommer fra hele konsernet. Mange mener at dette utvider nettverket og gir god innsikt i hvordan det er å jobbe i tverrfaglige team. Det gir mer innsikt og flere vinklinger på ideene, slik at vi raskt kan endre retning og utvikle løsninger som kundene er villige til å betale for, fastslår Gry.

Hun legger til at Posten får mange positive tilbakemeldinger fra andre selskap som hører om Helix og at det stadig kommer forespørsler om å fortelle om metodikken. Dette har blant annet resultert i forelesninger på Norges Handelshøyskole.

Nils Fonstads rapport kan du lese her (åpen for alle, men krever registrering for å få lastet ned «research brief»)