Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten Norge følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Posten Norge følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Skjermbilde 2020-02-26 kl. 14.33.46
Foto: CDC, Alissa Eckert

Posten Norge følger situasjonen rundt koronaviruset tett og legger til grunn offisielle helseråd. Konsernet er en stor arbeidsplass og har betydelig virksomhet i Norden og i enkelte land utenfor Norden.

Det er nå påvist tilfeller av koronaviruset i Norge, Sverige og Danmark. Vi er ikke kjent med at noen ansatte i Posten er smittet.

– Vi følger utviklingen tett og har etablert god beredskap for å være forberedt dersom situasjonen skulle endre seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet. Det samme gjelder våre medarbeidere i andre land som må følge rådene som gis i det landet de oppholder seg, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Påvirker internasjonal handel og transport

Koronasituasjonen har hittil hatt relativt liten påvirkning på internasjonal handel og transport. Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina. Smitte spres mellom mennesker.

Postutveksling mellom land går i hovedsak som normalt utenom i Kina hvor det er delvis stans i vareproduksjonen og i Nord-Italia hvor det er restriksjoner på innhenting og levering av varer.

– Vi har tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og spesielt med de andre postselskapene i den internasjonale postunion. Vi er i beredskap og er forberedt på å håndtere situasjonen om den skulle endre seg. Foreløpig går virksomheten omtrent som normalt med unntak av Kina og Italia, men med skjerpet årvåkenhet og beredskap, sier Wille.

Fakta om Korona-situasjonen 28. februar 2020:

  • Posten og Bring har etablert retningslinjer som følger offisielle helseråd, retningslinjer og anbefalinger som kommer fra Folkshelseinsituttet i Norge og tilsvarende fra Folkehälsemyndigheten i Sverige og Sundhetsstyrelsen i Danmark.
  • Konsernet har etablert en beredskapsorganisasjon som er forberedt på endringer og kan iverksette tiltak raskt.

For internasjonal handel og varetransport er status som følger:

  • Kina: Det er reduksjon i post og varer fra Kina som følge av begrensninger og delvis stans i vareproduksjonen i Kina. Det har så langt ikke vært vanskelig å få flykapasitet ut av Kina, utover enkelte forsinkelser. For postsendinger til Kina er det redusert kapasitet og forsinkelser og vi har tilgang på fly ca en gang i uken. Retursendinger (fra netthandel) til Kina blir liggende på lager i Norge inntil situasjonen normaliseres.
  • Italia: I Nord-Italia er områder med postnummer IT-26 og IT-35 berørt og det er innført restriksjoner på innhenting og levering av varer og gods. På grunn av de ekstraordinære tiltakene må det påregnes forsinkelser.  Dette kan også påvirke andre områder i Italia.  Vi følger utviklingen og vil oppdaterer når vi får ytterligere informasjon.
  • Vi ber våre kunder ta kontakt med sin kontaktperson hos Bring om det er spørsmål.