Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten Norge følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Posten Norge følger koronasituasjonen nøye og har god beredskap

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Skjermbilde 2020-02-26 kl. 14.33.46
Foto: CDC, Alissa Eckert

Posten Norge følger situasjonen rundt koronaviruset tett og legger til grunn offisielle helseråd. Konsernet er en stor arbeidsplass og har betydelig virksomhet i Norden og i enkelte land utenfor Norden.

Det er nå påvist tilfeller av koronaviruset i Norge, Sverige og Danmark. Vi er ikke kjent med at noen ansatte i Posten er smittet.

– Vi følger utviklingen tett og har etablert god beredskap for å være forberedt dersom situasjonen skulle endre seg. Vi har informert våre medarbeidere og oppfordrer alle til å sette seg inn i og følge de offisielle helserådene som kommer fra Folkehelseinstituttet. Det samme gjelder våre medarbeidere i andre land som må følge rådene som gis i det landet de oppholder seg, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Påvirker internasjonal handel og transport

Koronasituasjonen har hittil hatt relativt liten påvirkning på internasjonal handel og transport. Per i dag er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina. Smitte spres mellom mennesker.

Postutveksling mellom land går i hovedsak som normalt utenom i Kina hvor det er delvis stans i vareproduksjonen og i Nord-Italia hvor det er restriksjoner på innhenting og levering av varer.

– Vi har tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere og spesielt med de andre postselskapene i den internasjonale postunion. Vi er i beredskap og er forberedt på å håndtere situasjonen om den skulle endre seg. Foreløpig går virksomheten omtrent som normalt med unntak av Kina og Italia, men med skjerpet årvåkenhet og beredskap, sier Wille.

Fakta om Korona-situasjonen 28. februar 2020:

  • Posten og Bring har etablert retningslinjer som følger offisielle helseråd, retningslinjer og anbefalinger som kommer fra Folkshelseinsituttet i Norge og tilsvarende fra Folkehälsemyndigheten i Sverige og Sundhetsstyrelsen i Danmark.
  • Konsernet har etablert en beredskapsorganisasjon som er forberedt på endringer og kan iverksette tiltak raskt.

For internasjonal handel og varetransport er status som følger:

  • Kina: Det er reduksjon i post og varer fra Kina som følge av begrensninger og delvis stans i vareproduksjonen i Kina. Det har så langt ikke vært vanskelig å få flykapasitet ut av Kina, utover enkelte forsinkelser. For postsendinger til Kina er det redusert kapasitet og forsinkelser og vi har tilgang på fly ca en gang i uken. Retursendinger (fra netthandel) til Kina blir liggende på lager i Norge inntil situasjonen normaliseres.
  • Italia: I Nord-Italia er områder med postnummer IT-26 og IT-35 berørt og det er innført restriksjoner på innhenting og levering av varer og gods. På grunn av de ekstraordinære tiltakene må det påregnes forsinkelser.  Dette kan også påvirke andre områder i Italia.  Vi følger utviklingen og vil oppdaterer når vi får ytterligere informasjon.
  • Vi ber våre kunder ta kontakt med sin kontaktperson hos Bring om det er spørsmål.