Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Med data som drivstoff

Med data som drivstoff

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Med data og avansert analyse skal Posten og Bring bli bransjeledende på teknologi og innovasjon.

Mybring-PMM-01468- Foto_Kimm_Såtvedt (1)
Illustrasjonsbilde. Foto: Posten Norge.

Det nordiske logistikkmarkedet digitaliseres stadig raskere, og bak frakten av en enkelt forsendelse ligger en kompleks verdikjede og enorme mengder data. Samtidig har konkurransen i markedet tilspisset seg, og det å dykke ned i dataene og bruke dem riktig kan gi verdifulle fordeler. McKinsey Global Institute har anslått at analyse i reise, transport og logistikknæringen har et verdipotensial på 810 milliarder dollar på verdensbasis.

Bedre beslutningsgrunnlag

Posten og Bring har lenge jobbet aktivt med å bygge kompetanse rundt analyse og innsikt, og nå satser de ekstra på dette feltet for å bli best i bransjen på teknologi og innovasjon.

Konsernet har samlet kreftene innen BI og datavarehus i en sentral avdeling. Business Intelligence (BI) er et globalt samlebegrep som befatter seg med å innhente, strukturere og formidle virksomhetsinformasjon i form av analyser og rapporter. Innenfor logistikk dreier dette seg ofte om data innen verdikjeden, som for eksempel økonomi, salg ressursbruk og produksjon av pakker, brev og gods.

Mybring-PMM-01467- Foto_Kimm_Såtvedt (2)
Illustrasjonsbilde. Foto: Posten Norge.

Ved å koke dataene ned til verdifull innsikt, for eksempel i form av interaktive rapporter, gir BI-avdelingen både ledere og andre i konsernet et bedre grunnlag å ta beslutninger på.

Spår fremtiden

– BI handler om å bruke dataene på en mer fornuftig måte for å skape en bedre kundeopplevelse og mer kostnadseffektiv drift. Men vi gjør mer enn å bare trykke på knapper og ta ut rapporter, sier Richard Lucas, Senior Commercial Analyst i Posten, med et smil.

Richard startet som analytiker i salgsavdelingen etter å ha flyttet til Oslo fra London, og har siden har bidratt aktivt til å forbedre ulike systemer og strukturer. Han er nå sentral i BI-avdelingen. Han forteller at de nå har begynt å kombinere BI med avansert analyse.

Der BI går ut på å skape forretningsinnsikt ved å bruke ferske og historiske data, handler avansert analyse mer om moderne metoder som algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens. Kombinasjonen skal bidra til å kunne skape mer prediktive analyser; å danne seg et bilde av fremtiden – fra å fortelle hva som har skjedd til å fortelle hva som vil skje.

– Et eksempel på noe vi jobber med nå er å gi enda bedre prediksjon på hvor mange pakker som kommer til å komme til terminalene våre de kommende månedene. Det hjelper til med å bemanne mer presist, slik at vi opprettholder leveringskvalitet på en kostnadseffektiv måte, sier Richard.  

El-lastebil-PMM-63500- Foto_Håvard_Jørstad (1)
Illustrasjonsbilde. Foto: Posten Norge.

Han trekker også frem et eksempel hvor de nylig utviklet smidige APIer for checkout i nettbutikker.

– APIene gir nettshoppere et forventet tidsvindu for når pakken vil ankomme Post i Butikk. Utfordringen vår ved å gi et slikt estimat var at pakkene ikke ennå er i Postens system når de blir bestilt i nettbutikkene, og det er også ulike leveringstider til de ulike Post i Butikkene i landet. Derfor brukte vi maskinlæring og historikk for å predikere når pakken kommer frem.

– Posten er et veldig innovativt selskap i konstant endring, og det gjør at det alltid er spennende å jobbe her, sier Richard.

Strategisk grep

BI-avdelingen er organisert under divisjon Nettverk Norge, men er et shared service senter for hele konsernet. Avdelingen jobber tett med andre miljøer i konsernet for å levere gode løsninger. Det er tydelig fremhevet i den nye konsernstrategien at Posten skal være en datadrevet organisasjon noe som er godt forankret i hele organisasjonen.

– Reisen mot å bli et enda mer datadrevet konsern er ikke bare et spørsmål om systemer og organisering, men vel så mye hvordan man sikrer forretningsforankring, kompetansedeling og teamarbeid. Hele konsernet vårt må være med på denne reisen, sier avdelingsdirektør IT, BI og DVH – Bendik Øvergaard.

Kompetanse en av de viktigste faktorene for å lykkes med å være et datadrevet konsern, og et av målene er å ha et bransjeledende miljø innen BI og avansert analyse.

– Kompetansemiljøet må ha en god kombinasjon av fag- og forretningsforståelse, og beslutningstakere må ha god forståelse for hvordan våre data og løsninger kan brukes til å understøtte konsernets hovedmål. Vi skal være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig verdiskapning.