Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Godt halvår for Posten Norge

Godt halvår for Posten Norge

Posten Norge kan vise til resultatfremgang i første halvår for både post- og logistikksegmentet. Justert resultat (EBITE) ble 247 mill. kroner, en forbedring på 12 prosent fra samme periode i fjor, på tross av synkende postvolum.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Se kvartalsrapporten her (PDF)

Se kvartalspresentasjonen her (PDF)

I andre kvartal isolert hadde konsernet en resultatnedgang, som henger sammen med færre virkedager, da påsken i 2017 var i april måned.

- Konsernet jobber målbevisst med å styrke lønnsomheten, både gjennom operasjonelle tiltak og organisatoriske justeringer. Denne våren har vi gjort viktige veivalg og etablerer en ny tjenesteorganisering som skal sikre et tydelig kundefokus. I tillegg reduserer vi kostnader både i drift og administrative funksjoner. Vi ser at tiltakene vi gjennomfører begynner å gi resultater, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. 

Mer logistikk og netthandel

Logistikksegmentet hadde en omsetning som var 126 mill. kroner svakere enn fjoråret, men den organiske veksten var positiv.

I den norske logistikkvirksomheten bidro gods, hjemlevering og privat netthandel til vekst. Svak økonomisk vekst i fastlands-Norge og mindre aktivitet i oljesektoren påvirket konjunkturutsatt virksomhet negativt.

Denne høsten ferdigstilles nye logistikksentre i Trondheim og Oslo.  

- Vårt nye logistikknettverk vil i fremtiden bestå av 18 fellesterminaler for pakker og gods i Norge. Dette innebærer mer enn en halvering av antall terminaler sammenlignet med hva vi har hatt, og legger til rette for en betydelig effektivisering av logistikkoperasjonen. Investeringene bidrar til å styrke Posten og Brings konkurransekraft og gir kundene et enda bedre tilbud, sier Wille.

Logistikkvirksomheten i Sverige og Danmark hadde solid lønnsomhetsforbedring som følge av høy vekst i privat netthandel og økt hjemlevering, samt som følge av avvikling av ulønnsom virksomhet i Sverige.

Økningen i privat netthandel bidro til at konsernets e-handelsvolum hadde en vekst på 7 prosent.

Færre brev

I 1. halvår falt adressert brevvolum med 10,4 prosent i Norge. Kundegruppen bank og finans hadde en nedgang på 28 prosent, og det offentlige en nedgang på 29 prosent.

I 1. halvår ble omsetningen i postsegmentet redusert med 156 mill. kroner sammenlignet med 2016. Hovedårsaken var nedgangen i adressert brevvolum.

Hovedtrekk 1. halvår 2017 (1. halvår 2016)

Driftsinntekter: 12 153 MNOK (12 406)

Justert resultat (EBITE): 247 MNOK (221)

Driftsresultatet (EBIT): 257 MNOK (283)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: -54 MNOK (161)

Avkastning på investert kapital (RoIC) per 30. juni 2017: 9,1 prosent (8,5)

 

Hovedtrekk 2. kvartal 2017 (2. kvartal 2016)

Driftsinntekter: 6 059 MNOK (6 208)

Justert resultat (EBITE): 56 MNOK (203)

Driftsresultatet (EBIT): 54 MNOK (258)

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: -181 MNOK (84)

Avkastning på investert kapital (RoIC) per 30. juni 2017: 9,1 prosent (8,5)