Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Følger opp underleverandører

Følger opp underleverandører

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

8_9 Sharmin16
Sharmin Ahmed jobber med leverandørstyring i konsernet.

Konsernet gjennomfører  flere kontrollaksjoner i løpet av et år. 106 underleverandører ble i fjor sjekket uten forhåndsvarsel.

162 kjøretøy og 248 personer (162 sjåfører, 86 hjelpemenn og bærehjelpere) ble intervjuet om arbeidsvilkår, arbeidstid, HMS og lønn. I tillegg ble ID og førerkort sjekket.

Potensielle brudd

I kontrollene ble det kartlagt potensielle brudd med konsernets etiske standard for leverandører, arbeidsmiljøloven og konsernets miljøkrav. Observasjonene ble fulgt opp med ytterligere undersøkelser for å verifisere forholdene, og det ble gjennomført revisjon av leverandører med potensielle avvik.

– Dette er et eksempel på Posten og Brings systematiske arbeid for å identifisere og følge opp risiko i leverandørkjeden, sier Eivind Pytte Ødegård i HMS og samfunnsansvar.

Omdømme

Omdømmet vårt er utsatt for risiko, fordi leverandører og underleverandører i stor grad representerer Posten Norge og utfører arbeid for konsernet.

– Våre leverandører påvirker selskapets evne til å levere på kundelø et og andre strategiske mål. Som stor aktør har vi mulighet til å påvirke bransjestandarder og vilkår i positiv retning gjennom godt arbeid med samfunnsansvar i leverandørkjeden, sier Sharmin Ahmed i HMS og samfunnsansvar.

Hun legger til at det nå utarbeides to e-læringskurs; et internt for ansatte som bruker leverandører og et eksternt for leverandørene. Målet er å rulle ut kursene over sommeren.

Tillit

Konsernets selskaper kjøpte i 2018 varer og tjenester fra mer enn 15 000 ulike leverandører innen bransjekategoriene godstransport, kjøretøy, produksjon, bygg og tjenester. Samfunnet, kunder og eiere forventer at Posten tar ansvar og at vi har en høy etisk standard i vår leverandørkjede.

– Tillit i leverandørmarkedet er helt nødvendig. Derfor følger vi opp med blant annet kontroller og jobber systematisk for å identifisere og følge opp risiko i leverandørkjeden, sier Sharmin.

Konsernfelles adferd knyttet til samfunnsansvar er forankret i styrende dokumentasjon og verktøy. Verktøyet består av et integritetsprogram, en etisk standard for alle leverandører og en prosess for leverandørstyring.

Ny prosess implementert

Det er etablert en ny prosess for samfunnsansvar i leverandørkjeden, med økt oppmerksomhet på bakgrunnssjekk av veitransportører før avtaleinngåelse samt oppfølging av kartlagte avvik.

– Et viktig formål er å skape kontinuerlig forbedring og å redusere risiko i leverandørkjeden. Prosessen er delt inn i hovedområdene: bakgrunnssjekk, leverandørens egenrapportering, risikoanalyse, revisjon og kontroll, forbedring eller eventuell avvikling av leverandørforholdet, sier Sharmin.