Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten har valgt Deloitte som ny revisor

Posten har valgt Deloitte som ny revisor

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

posten-har-valgt-deloitte-som-ny-revisor-3153674.jpg
null

Deloitte er valgt som ny leverandør av revisjonstjenester for Posten-konsernet fra og med regnskapsåret 2023.

Posten har gjennomført konkurranser om revisjonstjenester og for rammeavtaler for revisjonsrelaterte tilleggstjenester.

Den nye avtalen med Deloitte omfatter lovpålagt revisjon, herunder revisjon av produktregnskap/statlig kjøp og verifikasjon av bærekraftrapport. Kontraktsperioden er fra 1. juli 2023 til 30. juni 2028, med opsjon på ytterligere to år.

Posten vil i tillegg inngå rammeavtaler for revisjonsrelaterte tilleggstjenester med Deloitte, EY og KPMG.

Postens innstilling om ny revisor for de lovpålagte revisjonstjenestene vil bli endelig behandlet på Postens ordinære generalforsamling i 2022.