Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten åpner ny terminal i Førde

Posten åpner ny terminal i Førde

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

posten-aapner-ny-terminal-i-foerde-3143648.jpg
Posten og Brings nye logistikksenter i Førde ble offisielt åpnet i dag og vil betjene i overkant av 43 000 husholdninger og rundt 1 500 virksomheter i regionen

I dag er den offisielle åpningen av Posten og Brings nye logistikksenter i Førde. For å øke kapasiteten og møte veksten i pakker og gods utvides bemanningen med 19 nye faste ansatte til 35 ansatte. Det nye anlegget vil betjene i overkant av 43 000 husholdninger, rundt 1 500 virksomheter og har kapasitet til å håndtere rundt 2 200 pakker i timen.

- Vår nye terminal i Førde er klar for å ta Posten inn i fremtiden. Den gir oss større lokal kapasitet, mer effektiv logistikk og et bedre tilbud til våre kunder. Vi har bygd en moderne terminal med moderne teknologiske løsninger for mottak og videredistribusjon av post, pakker og gods. Samlokaliseringen og en bedre terminalstruktur bidrar også til å redusere antall postbiler på vegene og antall kjørte kilometer, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten.

Den nye terminalen er på 3500 kvadratmeter og samlokaliserer virksomhet som tidligere ble drevet på fem ulike steder. På terminalen vil det sorteres, produseres og distribueres post, reklame, aviser, pakker og gods som skal leveres til hele Sunnfjord, Nordfjord, Ytre og Indre Sogn.

Den offisielle åpningen markerer at Posten og Bring nå samler sine virksomheter i ett nytt og moderne bygg på Moskog, elleve kilometer nord for Førde, ved E39. I den nye terminalen vil 35 ansatte ha sin arbeidsplass, 19 av disse er nyansatte i Posten. Rundt 40 eksterne sjåfører vil være tilknyttet terminalen. Rundt 35 lastebiler og vogntog skal lastes og losses hvert døgn.

- Vi handler stadig mer på nettet og pakker fra netthandelen har økt med 36 prosent siste 12 måneder. Den nye terminalen i Førde er et viktig ledd i vår nasjonale infrastruktur og er klargjort for å møte pakkeveksten i regionen, sier Wille.

Posten har totalt 18 gods- og pakketerminaler i Norge. Tilsvarende terminal i Tromsø er ferdig senere i år. Da gjenstår kun Kristiansand og Bergen før alle er modernisert.