Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Presse Arkiv Posten fremlegger års- og bærekraftrapport, samt ratingrapport

Posten fremlegger års- og bærekraftrapport, samt ratingrapport

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

posten-fremlegger-aars-og-baerekraftrapport-samt-ratingrapport-3085555.jpg
null

Styret i Posten Norge AS har godkjent det endelige årsregnskapet- og bærekraftrapporten for 2020. Det reviderte årsresultatet er likt foreløpig resultat som ble fremlagt 19. februar og viser at Posten i 2020 fikk tidenes beste justerte driftsresultat på 1 423 mill. kroner. Bærekraftrapporten viser at Posten fra 2012 har redusert CO₂-utslippene med 45 prosent og 26 prosent av kjøretøyparken benytter fornybare energikilder. For første gang har Posten Norge vært i en ratingprosess og oppnådd A+ rating.

- Års- og bærekraftrapporten for 2020 viser at Posten har skapt gode resultater finansielt, miljø- og samfunnsmessig. Vi er svært godt fornøyde med at Posten i ratingprosessen har oppnådd A+. Den høye ratingen er resultat av godt, systematisk arbeid de senere år. Vi har forbedret konsernets lønnsomhet og styrket våre markedsposisjoner i det nordiske markedet, sier konsernsjef Tone Wille.

Det er første gang Posten Norge har vært i en ratingprosess. Scope Ratings, som har foretatt ratingen, har i dag offentligjort sin rapport av selskapet. Posten Norge AS er tildelt rating «A+» med «Stable Outlook». Selskapets senior usikrede gjeld er også tildelt «A+» med «Stable Outlook».

Resultater fra bærekraftarbeidet:

  • Posten har redusert CO₂-utslippene med 45 prosent, eller 240 845 tonn, siden 2012. Dette tilsvarer ett års utslipp fra rundt 116 000 personbiler. I 2020 ble CO₂-utslippene redusert med 31 208 tonn
  • 26 prosent av Postens kjøretøypark benytter fornybare energikilder
  • Volumveksten fra e-handel i Norden i 2020 var på 48 prosent. Samtidig har en mer klimaeffektiv levering av våre tjenester redusert CO₂-utslippene. CO₂-utslipp (gram) per omsatt krone (utslippsintensitet) lå i 2020 på 12,2, mens det i 2012 var 23,9. En synkende utslippsintensitet tyder på en mer utslippseffektiv organisasjon.
  • I fjor økte vi bruken av tog med 15 prosent.


Vedlagt ligger Postens års- og bærekraftrapport, samt ratingrapporten fra Scope Ratings