Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Visjon og verdier Visjon og strategi

Visjon og strategi

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre – det er Posten Norges visjon. Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

 

Ny strategi

Konsernet har i 2017 utarbeidet ny strategi for de neste årene. Føringene for dette arbeidet har vært «kundeorientert, forenklet og lønnsomt». Dette er konkretisert i ny konsernstruktur, vår strategiske plattform med visjon, formål og hovedmål, samt i forretningsstrategiene.

Visjon:

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Formål:

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Hovedmål:

  • Engasjerte og kompetente medarbeidere

  • Innovativ og bærekraftig utvikling

  • Fornøyde og lojale kunder    

  • Lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling

Verdier

Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et konsern som er til å stole på i alle sammenhenger, og som vi er stolte av å arbeide i. Verdiene er med på å bygge vår felles kultur, og er en rettesnor for alle beslutninger. Etablerte samarbeidsformer mellom ledelse, ansatte, styrende organer, eier og myndigheter skal reflektere verdiene:

Våre verdier er tre korte, aktive setninger:

  • Tar ansvar
  • Spiller på lag
  • Vil mer

Utvikling fremover

I en verden hvor endring skjer stadig raskere, er vi opptatt av innovasjon i ere tidshorisonter. Vi skal løse konkrete problemer i dag, og samtidig løfte blikket og se fremover.