Meny (første nivå) og søk

Verdiene våre

Kjerneverdiene til Posten Norge er redelighet, respekt, samhandling, åpenhet og mot.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Redelighet

 • Vi holder det vi lover 
 • Vi tar ansvar  
 • Vi inngir tillit hos medarbeidere, kunder og øvrige interessenter 
 • Vi er tydelige i all kommunikasjon slik at vi skaper trygghet

Respekt

 • Vi viser omtanke for hverandre 
 • Vi anerkjenner hverandres forskjeller 
 • Vi forstår kundenes behov og forventninger, og strekker oss for å imøtekomme disse 
 • Vi forebygger ulykker og sørger for at ingen skader seg på arbeidsplassen

Samhandling

 • Vi spiller på lag slik at hele konsernet lykkes 
 • Vi samarbeider for å nå felles mål 
 • Vi fokuserer på de avgjørende spørsmål for virksomheten 
 • Vi velger løsninger som er til det beste for konsernet

Åpenhet

 • Vi deler kunnskap og informasjon med hverandre 
 • Vi er nysgjerrige og lydhøre for ideer 
 • Vi gir og tar imot konstruktive tilbakemeldinger 
 • Vi tar opp etiske problemstillinger umiddelbart

Mot

 • Vi våger å gå nye veier og utfordrer aksepterte sannheter 
 • Vi stiller tydelige krav til hverandre og er pådrivere for endring 
 • Vi er handlekraftige 
 • Vi brenner for innovasjon i alle deler av verdikjeden

Vi lever av å levere. For å kunne levere må vi ha kundenes tillit. Vi må også ha motiverte medarbeidere.