Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Verdiene våre

Verdiene til Posten Norge er «Tar ansvar», «Spiller på lag» og «Vil mer».

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Våre verdier er tre korte, aktive setninger. Verdiene har sine egne definisjoner, som forklarer hva vi legger i hver enkelt setning.

Tar ansvar

  • Jeg bryr meg om kunder, kolleger og miljøet
  • Jeg holder det jeg lover og tar ansvar for helheten
  • Vi lytter, deler og vi lærer

 

Spiller på lag

  • Jeg heier på kollegaer og setter lagets resultater foran mine egne
  • Jeg anerkjenner våre ulikheter og lærer av andre
  • Vi spiller hverandre og kundene gode

 

Vil mer

  • Jeg er nysgjerrig og jakter forbedringer
  • Jeg er positiv til å prøve nye ting slik at vi kan utvikle oss
  • Vi er frempå og ser etter muligheter – for kunden og for oss