Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Visjon og verdier Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer bygger på konsernets verdier, og danner en norm for hva som anses som god og ansvarlig opptreden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i konsernet og beskriver virksomhetens kultur for samhandling med hverandre og omgivelsene. 

Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard og en åpen bedriftskultur. Det oppfordres til å drøfte etiske dilemmaer på arbeidsplassen.