Styret

Styret i Posten Norge forvalter godt og langsiktig eierskap på vegne av generalforsamlingen.

Anne Carine Tanum

 • Styreleder (siden 2022) 
 • Født 1954
 • Utdanning: Cand. Jur.
 • Verv: Styreleder: Styreleder i Avinor AS og Den Norske Opera og Ballett. Styremedlem i Cappelen Damm
 • Tidligere relevant erfaring: Mangeårig adm. dir. og eier av Tanum AS. Bred styreerfaring, bl.a. mangeårig styremedlem og styreleder i DNB ASA

Tina Stiegler

 • Styremedlem (siden 2019)
 • Født: 1976
 • Utdanning: Siviløkonom
 • Verv: Styremedlem Khrono, Santander Consumer Bank AS og TV2
 • Tidligere relevant erfaring: EVP Next Media i Schibsted Media, rådgiver for startupselskaper i StartupLab. Styreerfaring fra bl.a. Finn.no, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Mediehuset Fædrelands-vennen og E24.no

Patrik Berglund

 • Styremedlem (siden 2022)

Finn Kinserdal

 • Styremedlem (siden 2018)
 • Født: 1960
 • Stilling: Førsteamanuensis og Instituttleder IRRR Norges Handelshøyskole
 • Utdanning: Siviløkonom, statsautorisert revisor, PhD
 • Verv: Styremedlem i North Murray AS. Medlem i NHH Executive Strategic Board, Bedriftsfor-samlingen Equinor
 • Tidligere relevant erfaring: Omfattende konsulent- og revisorerfaring fraMcKinsey og EY. Ledererfaring bl.a. som leder for EYs revisjonsvirksomhet i Norge

Liv Fiksdahl

 • Styremedlem (siden 2018)
 • Født: 1965
 • Stilling: Leder Bank og Finans Capgemini Invent
 • Utdanning: Trondheim Økonomiske Høgskole
 • Verv: Styremedlem i Intrum AB, Arion Banki og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Tidligere relevant erfaring: Konserndirektør for IT og Operations i DNB. Styremedlem Nille AS

Gerd Øiahals

 • Ansattes representant (siden 2020)
 • Født: 1961
 • Stilling: Leder Fagforbundet Post og Finans
 • Medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg og for-bundsstyre
 • Ansatt i Posten siden 1984

Lars Nilsen

 • Ansattes representant (siden 2016)
 • Født: 1961
 • Divisjonstillitsvalgt i Nettverk Norge
 • Medlem av bedrifts-utvalget Fagforbundet Post og Finans
 • Ansatt i Posten siden 1978

Ann Elisabeth Wirgeness

 • Ansattes representant (siden 2012)
 • Født: 1961
 • Leder Fagforbundet Post og Finans Østlandet.
 • 1. vara/assisterende Divisjonstillitsvalgt i Nettverk Norge
 • Medlem av bedrifts-utvalget Fagforbundet Post og Finans
 • Ansatt i Posten siden 1985

Tove Gravdal Rundtom

 • Ansattes representant (siden 2020)
 • Født: 1965
 • Nestleder Fagforbundet Post og Finans Oslo og omegn
 • 1.vara bedriftsutvalget Fagforbundet Post og Finans
 • Ansatt i Posten siden 1987