Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Noe vekst i vestlig økonomi

Noe vekst i vestlig økonomi

Eurosonen hadde god økonomisk vekst i 2016. Økonomien vokste med anslagsvis 1,7 prosent, vesentlig mer enn forventet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Eurosonen er fortsatt i en gjeninnhentingsfase etter finanskrisen og statsgjeldkrisen, så veksten ble overraskende god som følge av vekst i privat forbruk. Veksten har bidratt til videre bedring i arbeidsmarkedet, med lavere ledighet og vekst i sysselsettingen, som igjen har presset lønnsveksten opp. Fremover forventes en nedgang i veksttakten.

Høyere inflasjon vil gi lavere inntektsvekst i husholdningene, som igjen vil tynge husholdningenes forbruk. I amerikansk økonomi vil BNP-veksten vil ta seg noe opp fremover siden det tar tid før virkningene av skattekutt og økte offentlige investeringer slår ut i den økonomiske aktiviteten. BNP-veksten bidrar til fall i arbeidsledigheten. Det vil føre til gradvis høyere lønns- og prisvekst. Konsekvensen er renteøkninger i 2017.

Britenes nei til videre EU-medlemskap har så langt gitt mindre negative effekter enn antatt på forhånd. Finansuroen ble kortvarig og den innenlandske etterspørselen har vært god. Pundet har svekket seg mer enn ventet, noe som er gunstig for utenriksøkonomien. Vekstanslagene fremover er usikre. 

Norsk økonomi er inne i svak vekst. Fremover vil veksten gradvis øke, drevet av at oljeinvesteringsfallet flater ut og at lavere inflasjon øker husholdningenes kjøpekraft.  

Økt oljepris, kombinert med kraftige kostnadskutt i leverandørindustrien gjør at lønnsomheten i mange prosjekter på norsk sokkel blir forbedret. Oljepengebruken vil øke også i årene fremover, men vil ikke være nok til at veksten i økonomien tar seg mer opp.

Veksten i svensk økonomi avtok som ventet gjennom 2016. Fremover blir det fortsatt høy vekst i innenlandsk etterspørsel. Både privat forbruk og investeringer stimuleres av de lave rentene.

I Sverige vil det private forbruket og investeringene stimuleres av de lave rentene. Den globale BNP-veksten har tatt seg opp gjennom 2016, og veksten vil trolig øke enda mer neste år. De fremvoksende økonomiene trekker opp, mens industrilandene henger etter. Selv om vekstutsiktene fremover er positive så er det betydelige risikofaktorer som kan dempe ned vekstanslagene.