Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Infrastruktur og miljø

Infrastruktur og miljø

Nye, innovative kjøretøyløsninger testes ut, og verdikjeden utfordres og bygges om.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

De nordiske landene har befolkningsvekst med relativt høye fødselsoverskudd i europeisk sammenheng, kombinert med høy nettoinnvandring. Samtidig fortsetter urbaniseringen, og stadig mer av befolkningen konsentreres rundt hovedstedene og regionsentrene.

Til tross for solide offentlige investeringer rundt de store byene klarer ikke infrastrukturen å holde tritt med økningen i veitrafikken. Trafikken skaper også stadig økende miljø- og støyproblemer. Det satses derfor sterkt på utbygging av jernbane. Persontransport prioriteres, noe som gjør at overføring av gods fra vei til bane går saktere enn ønskelig.

Samtidig er det en kontinuerlig utvikling hos bilprodusentene som produserer mer miljøvennlige biler. I Norden er det åpent for å bruke lengre og tyngre modulvogntog (25 meter/60 tonn) på godkjente veier, noe som reduserer antall tunge kjøretøy på veiene, kostnadsnivå, drivstofforbruk og avgassutslipp.

For å lette distribusjonen i storbyene har flere selskaper og byer satt i gang prosjekter som tester nye transportmetoder. Nye, innovative kjøretøyløsninger testes ut, og verdikjeden utfordres og bygges om, for eksempel med mindre distribusjonslagre for redusert bruk av biler i utleveringen. For logistikkselskapene er det viktig å arbeide tett med kunder, myndigheter og kompetanse-miljøer for å finne gode og fremtidsrettede løsninger for å sikre leveranser inn i storbyene.