Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Post- og logistikkmarkedet Infrastruktur og miljø

Infrastruktur og miljø

I hele Europa testes og forskes det på innovative kjøretøy-løsninger for lokaldistribusjon i storbyer. For logistikkselskapene er det viktig å arbeide tett med kunder, myndigheter og kompetanse-miljøer for å finne gode og fremtidsrettede løsninger.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

De nordiske landene har befolkningsvekst med relativt høye fødselsoverskudd i europeisk sammenheng, kombinert med høy nettoinnvandring. Samtidig fortsetter urbaniseringen, og stadig mer av befolkningen konsentreres rundt hovedstedene og regionsentrene.

Til tross for store offentlige investeringer rundt de store byene, klarer ikke infrastrukturen å holde tritt med økningen i veitrafikken. Trafikken skaper også stadig økende miljø- og støyproblemer. Det satses derfor sterkt på utbygging av jernbane. Persontransport prioriteres, noe som gjør at overføring av gods fra vei til bane går saktere enn ønskelig. I Norge arbeides det med en fornyelse av sjøtransportløsningene for å utnytte denne miljøvennlige transportveien. 

I Norge, Sverige og Finland benyttes det lengre og tyngre modulvogntog (25 meter/60 tonn), noe som reduserer antall tunge kjøretøy på veiene, kostnadsnivå, drivstofforbruk og avgassutslipp. 

I hele Europa testes og forskes det på innovative kjøretøy-løsninger for lokaldistribusjon i storbyer. For logistikkselskapene er det viktig å arbeide tett med kunder, myndigheter og kompetanse-miljøer for å finne gode og fremtidsrettede løsninger.