Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Kort om oss Slik måles leveringskvaliteten

Slik måles leveringskvaliteten

Brev og pakker måles fortløpende for å overvåke leveringskvaliteten i Postens distribusjonsnett.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Målingene av brevkvaliteten skjer i henhold til en europeisk CEN-standard, og bidrar til å sikre et robust distribusjonssystem over hele landet.

Testbrev

Målingene gjennomføres av en ekstern måleoperatør som administrer et panel med cirka 500 avsendere og mottakere spredt utover landet. Det sendes årlig 120 000 testbrev fra dette panelet.

Måling brevkvalitet
Målingene av brevkvaliteten skjer i henhold til en europeisk CEN-standard, og bidrar til å sikre et robust distribusjonssystem over hele landet.

Ny sporingsteknologi

For å kunne gjøre kvalitetsanalyser av hva som er årsakene til eventuelle kvalitetssvikt har Posten utstyrt terminaler og de fleste distribusjonsenheter med utstyr som leser RFID (Radio Frequency Identification).

  • Testbrevene inneholder RFID-brikker som gjør at brevene blir lest på flere punkter gjennom verdikjeden. 
  • Dette gir grunnlag for å fastslå hvor det eventuelt har skjedd en svikt, slik at Posten kan sette inn tiltak.
  • Måling av pakker skjer via sporing av virkelige sendinger som måles ved hjelp av strekkode på gitte punkter i verdikjeden.

Konsesjonskrav

Det følger av konsesjonsvilkårene at Posten skal foreta objektive målinger vedrørende oppfyllelsen av fastsatte krav til fremsendingstider innenlands.

Produkt konsesjonskrav

  • A-brev, levert innen 1 dag 85 % 
  • A-brev, levert innen 3 dager 97 % 
  • B-brev, levert innen 4 dager 85 % 
  • B-brev, levert innen 6 dager 97 % 
  • Lettgods, levert innen 4 dager 85 % 
  • Lettgods, levert innen 6 dager 97 %

Rapportering

Resultatene rapporteres kvartalsvis til Samferdselsdepartementet og Norsk Kommunikasjonsmyndighet (NKom). Dersom kravene ikke er innfridd, skal det redegjøres for årsakene. For A-post levert innen 1 dag rapporteres det også regionale resultater.