Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Kort om oss Om konsernet

Om konsernet

Konsernet har 17 000 dyktige medarbeidere, som lever for å levere og finne nye veier. I tillegg har vi cirka 1400 salgssteder i Norge, i form av postkontor og Post i Butikk.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Se filmkavalkaden #rutami fra postbud og sjåfører rundt om i hele landet.

Oversikt over antall ansatte, lokasjoner og tjenester i hver av landene.

Ny strategi

Konsernet har i 2017 utarbeidet ny strategi for de neste årene. Føringene for dette arbeidet har vært «kundeorientert, forenklet og lønnsomt». Dette er konkretisert i ny konsernstruktur, vår strategiske plattform med visjon, formål og hovedmål, samt i forretningsstrategiene.

Visjon

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Formål

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Hovedmål 

Hovedmålene tar utgangspunkt i de krav og mål som er satt for virksomheten, og er:

 • Engasjerte og kompetente medarbeidere

 • Innovativ og bærekraftig utvikling

 • Fornøyde og lojale kunder    

 • Lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling 

Verdier

Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et konsern som er til å stole på i alle sammenhenger, og som vi er stolte av å arbeide i. Verdiene er med på å bygge vår felles kultur, og er en rettesnor for alle beslutninger. Etablerte samarbeidsformer mellom ledelse, ansatte, styrende organer, eier og myndigheter skal reflektere verdiene:

 • Redelighet
 • Respekt
 • Samhandling
 • Åpenhet
 • Mot

Utvikling fremover

I en verden hvor endring skjer stadig raskere, er vi opptatt av innovasjon i ere tidshorisonter. Vi skal løse konkrete problemer i dag, og samtidig løfte blikket og se fremover.

Ledelsesprinsipper 

Å lede i konsernet betyr å sette mål, frigjøre energi og styre ressurser. Konsernets ledere skal praktisere et verdibasert lederskap som balanserer involvering og kontroll. Gode ledere er en forutsetning for at medarbeidere skal trives og yte sitt beste. Ledere er rollemodeller gjennom egen atferd og skal levendegjøre konsernets verdigrunnlag.

Våre ledere kjennetegnes ved at de:

 • er synlige
 • er tydelige
 • tar og gir ansvar
 • utvikler og inspirerer medarbeidere