Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

I vekst på flere arenaer

Logistikk Norden: Posten Norges logistikkvirksomhet utenfor Norge er i vekst. I 2016 bidro divisjonen til at konsernet fikk et enda bedre fotfeste i Norden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Netthandel er en av de sterkest voksende mulighetene i markedet og et satsingsområde for Bring. I 2016 styrket Bring sitt netthandelstilbud i alle de nordiske landene, med størst vekst i Danmark og Sverige.

Bring lanserer hele tiden nye, innovative tjenester som gir enklere og mer praktiske leveranser. Eksempler på dette er pakkeautomater i kollektivtrafikken samt digitale låser hjemme hos kundene som baserer seg på ny teknologi. 

Mer hjemlevering

Bring er en ledende aktør innen hjemlevering – et område i vekst. Dette bunner i en stor etterspørsel etter enklere og mer praktiske tjenester. Uansett om det dreier seg om varer som kjøpes sjelden eller regelmessig, leveres disse i stadig større grad hjemme hos kunden – på et passende tidspunkt. Videre er det en økning i tilleggstjenester som montering og miljøretur, samt flere leveranser til bedrifter med høyt tjenesteinnhold, for eksempel montering av PC på stedet hos bedrifter.

Offensive innen temperaturregulert transport

I 2016 videreutviklet Bring tilbudet sitt innen temperaturregulert transport og lagring. I et marked som stadig endrer seg, jobber Bring offensivt med å bygge om kjølelagre til flertemperaturanlegg. På denne måten kan tjenestene tilbys et større kundesegment.

I tillegg ble det i 2016 gjennomført avtaler innen både eksisterende og nye segmenter, som for eksempel levering av fremtidens matvareforsyning; hjemlevering av matkasser. Bring styrket posisjonen sin i Sverige ved hjelp av flere nye og utvidede samarbeid innen charter- og linjetrafikksegmentet. Deler av virksomheten i Danmark ble justert for å oppnå en mer effektiv og lønnsom produksjonsmodell.

Effektiv godsvirksomhet 

I året som gikk slo Bring sammen deler av godsvirksomheten i Sverige med den øvrige logistikkvirksomheten. Dette for å oppnå en mer effektiv og lønnsom produksjonsmodell. I 2016 fortsatte Bring å tilby internasjonal frakt med både bil, tog, fly og båt.

Effektiv drift

Bring i Sverige arbeider for å øke effektiviteten innenfor det enkelte forretningsområdet, oppnå en mer effektiv struktur, samt utvide infrastrukturen og på den måten øke kapasiteten for vekst og økte volumer fremover. Mot slutten av 2016 ble arbeidet med Brings nye logistikksenter i Gøteborg påbegynt. Dette er en toppmoderne terminal sett i et produktivitets- og miljøperspektiv, og en viktig del av Brings fortsatte satsing i Norden.

Sykkelbud i Bring
Bring er ledende innen miljø i bransjen, og i 2016 fortsatte den offensive innsatsen innenfor dette området.

Satser på bærekraft

Dette er noen av Bring sine fremskritt:

 • Fortsatt omlegging til det fossilfrie drivstoffet HVO med betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra og med 2016. 72 prosent av den totale drivstoffmengden består av fornybart drivstoff. I Stockholm har HVO blitt testet i lette lastebiler, med gode resultater.
 • Et pilotprosjekt der det fossilfrie drivstoffet HVO ble testet i lette lastebiler er gjennomført i Stockholm med meget gode resultater.
 • Bring Logistikk Norden har fått nye retningslinjer for firmabil, og inkluderer nå kun miljøbiler. Det er også et utvidet antall ladeplasser for elbiler i virksomheten. Bring i Danmark har tatt steget enda lengre, og tilbyr elsykler til sine medarbeidere.
 • Partnerskapet med 20130-sekretariatet har fortsatt, med felles mål om en klimanøytral transportsektor innen 2030. Bring er også partner i Matmissionen, Nordens første sosiale supermarked, som gir økonomisk vanskeligstilte mennesker mulighet til å kjøpe mat til svært lav pris, og som samtidig reduserer matsvinnet.
 • Et egenutviklet nettkurs om bærekraft er nå obligatorisk for alle medarbeidere.
 • Det har vært fokus på grønne bud med cargosykkel i Gøteborg.


Nye veier

I 2016 har Bring fortsatt sin offensive utvikling i Norden, med tydelige mål om lønnsom vekst. Satsingen på et bredt og sterkt tilbud med markedets mest attraktive service i Norden fortsetter. Noen satsingsområder i 2017 har vært å utvikle tilbudet innen netthandelslogistikk, og å befeste og styrke Brings posisjon innen næringsmiddellogistikk. I tillegg har man jobbet videre for å realisere synergieffekter innen Brings terminaldrift, linjetrafikk og distribusjon, og øke kapasiteten for økte volumer i tiden som kommer.

Divisjon Logistikk Norden

Bring Logistikk Norden består av Posten Norges logistikkvirksomheter i Sverige, Danmark og Finland, med Sverige som knutepunkt for kunder i Norden.

Fremover skal divisjonen:

 • Øke konkurransekraften, redusere kostnader og restrukturere virksomheten.
 • Vokse gjennom kundeorientering, samt enkle og tydelige tjenester innenfor pakker og gods.
 • Investere i nye vekstområder og oppkjøp.
 • Styrke posisjonering og konkurransekraft over landegrenser, i samarbeid med Logistikk Norge og divisjon E-handel.


Forretningsområder:

 • Pakker og ekspress: Hele tjenestespekteret innen frakt av pakker, budtjenester og hjemlevering.
 • Frigo: Logistikkløsninger for gods som krever temperaturregulert logistikk.
 • Stykk- og partigods: Hele tjenestespekteret innen frakt av stykk- og partigods nasjonalt og internasjonalt
 • Warehousing: Tredjepartslogistikk og lagringsløsninger.
 • Supply Services: Fjerdepartslogistikk.