Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

I stadig endring

Divisjon Post: Etterspørselen etter tradisjonelle posttjenester forandrer seg stadig, og digitaliseringen av samfunnet gjør at Posten må forholde seg til et marked som er annerledes enn for få år siden.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

De siste årene har brevvolumene falt raskt, noe som også var tilfellet i 2016. Divisjon Post har lykkes godt med å følge utviklingen ved å omstille virksomheten og tilpasse servicetilbudet. Fra 2011 til 2016 har det blitt gjennomført tiltak med årlige kostnadsbesparelser på totalt 2,2 milliarder kroner. Bemanningen i denne perioden har blitt redusert med 30 prosent innenfor postvirksomheten i Norge.

– Samtidig går leveringskvaliteten opp, omdømmet er styrket og sykefraværet har aldri vært lavere, sier Gro Bakstad, konserndirektør i divisjon Post.

Nye forutsetninger

I 2016 trådte ny postlov i kraft, og postombæring på lørdager ble avviklet. Dette var et nødvending omstillingstiltak, og brevmengden de siste årene har vært vesentlig mindre på lørdager enn øvrige dager. Postens enerett på distribusjon av adresserte brev under 50 gram falt også bort, og postmarkedet er åpent for at andre aktører kan konkurrere fritt om tjenestene.

– Det er full konkurranse, men det er vi vant til. Vi vil fortsette å tilpasse oss markedet, sier Bakstad.

På slutten av fjoråret fikk regjeringen støtte i Stortinget til et forslag om å slå sammen A- og B-post til én adressert brevstrøm. Divisjon Post har startet forberedelsene til sammenslåingen. Dette forslaget vil innebære krevende omstillinger og store endringer i infrastrukturen, noe som vil gi Posten vesentlige innsparinger.

Fornøyde kunder og medarbeidere

Divisjon Post har lykkes i å omstille på en måte som ivaretar de ansatte. Omstillingene har vært krevende for dem som har blitt rammet, men medarbeiderne har møtt endringene med forståelse og godt samarbeid.

Konsernet har et stabilt godt arbeidsmiljø, med medarbeidere som er tilfredse og stolte som aldri før. Medarbeidertilfredsheten i 2016 nådde rekordhøye 82 poeng (på en skala fra 1-100). Sykefraværet har blitt vesentlig redusert de siste årene, og har gått ned med 30 prosent siden 2006. I 2016 lå sykefraværet i divisjonen på 6,6 prosent, samme tall som året før. Antallet arbeidsskader er også redusert.

Kundene er også mer fornøyde. I 2016 klatret Posten 52 plasser på Norsk Kundebarometers måling av kundetilfredshet. Posten havnet også på 14. plass i Ipsos’ omdømmemåling.

Nye avtaler om Post i Butikk

Post i Butikk har blitt stadig mer populært siden innføringen for 15 år siden. Mye skyldes lang åpningstid og god tilgjengelighet der folk ferdes. Økende netthandel og god tilgjengelighet for posttjenester gjør at de fleste nordmenn er innom sin lokale Post i Butikk flere ganger i løpet av året.

I fjor inngikk Posten Norge 503 nye avtaler om Post i Butikk. I tillegg ble avtaler fornyet med 460 butikker. Det er nå 2932 Post i Butikk, postkontor, bedriftssentre, pakkeutleveringspunkter og landpostruter i Norge.

Veletablert og fremtidsrettet Digipost

Mens det er nedgang i antall fysiske brev, øker digitale sendinger. Fra og med 2016 ble det et krav at alle offentlige virksomheter som hovedregel skal benytte digital postkasse i kommunikasjon med innbyggerne. Det ble også besluttet at nordmenn skal få skatteoppgjøret i sin digitale postkasse.

Postens digitale postkasse, Digipost, har passert 1,4 millioner brukere og omtrent hver fjerde nordmann bruker tjenesten – som har flere enn 4000 avsenderkunder. Ikke minst offentlige myndigheters overgang til digital kommunikasjon gjør det viktig at tjenesten har posisjonert seg godt i markedet, og 9 av 10 som velger digital postkasse, velger Digipost.

– Digipost er godt posisjonert for å håndtere vekst i brukere og volum, og nye tjenester og funksjoner vil bli utviklet over tid, forteller Bakstad.

Satser offensivt på miljø

Miljøarbeidet i divisjonen fortsetter. Totalt har divisjon Post nå rundt 1136 miljøeffektive kjøretøy i bruk over hele landet, og 143 el-traller. I fjor føyde blant annet Oslo seg inn i rekken av 40 byer og tettsteder i Norge med utslippsfri distribusjon av post.

Effektiv utnyttelse av bilparken kombinert med overgang til el-kjøretøy har gjort at fossile kjøretøy har blitt nesten halvert siden 2011. I tillegg til elektriske kjøretøy har mange lastebiler byttet ut fossilt drivstoff med fornybar diesel. Siden 2012 har CO2-utslipp fra kjøretøy blitt redusert med 27,9 prosent.

El-bil i Posten Norge
Posten har Norges største park av lavslippskjøretøy.

Nye løsninger og samarbeid

Som det første postselskapet i verden tok Posten Norge i fjor i bruk såkalt RFID-teknologi for sporing av pakker som i dag sendes sammen med vanlige brev. Takket være en databrikke med en RFID-kode klistret på pakkene, kan mottakere følge varene sine helt fra de er kjøpt til de ligger i postkassa.

I 2016 ble Posten majoritetseier i web- og tjenestedesignselskapet Netlife Research. Sammen med Bring Dialog skal Netlife Research levere integrerte og totale løsninger basert på kundedata for den totale kundeopplevelsen til norske annonsører. I tillegg ble det inngått spennende partneravtaler med selskapene StartupLab (Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter) og den danske gründerbedriften Shopgun. Samarbeidene gir Posten spennende forretningsmuligheter, og åpner for å nå ut til flere digitale forbrukere.

– Divisjon Post fortsetter å tilpasse seg kundebehovene med blant annet nye utleveringspunkter, ruteoptimalisering, økt automatisering og videreutvikling av tjenester mot e-handelsmarkedet og kundekommunikasjon, sier Bakstad, og legger til at også det uadresserte reklamemarkedet og økte importvolumer er viktig for divisjonens lønnsomhet totalt sett.

I 2017 vil divisjon Post jobbe videre med å tilpasse tjenestene til fallende volumer og endrede rammevilkår.

– Divisjon Post vil fortsette å utvikle nye teknologiske løsninger for å gi kundene den servicen de ønsker. Å tenke nytt og smart er en forutsetning for å kunne tilby gode tjenester i et marked som er i stadig endring.

Divisjon Post

Har ansvaret for de tradisjonelle posttjenestene i Norge, samt Bring Citymail i Sverige.

Fremover skal divisjonen:

  • Omstille postsegmentet i takt med volumnedgangen.
  • Tilpasse tjenestene.
  • Videreutvikle og etablere Digipost som Norges digitale postkasse.
  • Videreutvikle digitale kundedialogtjenester.


Forretningsområder

Regionene: Utvikler og drifter Postens fysiske nettverk. Nettverket omfatter produksjon og distribusjon av brev og postreklame samt betjening av alle postadresser i Norge både for privatpersoner og bedrifter. Drifter totalt ni terminaler for brevproduksjon, og har ansvaret for det landsdekkende nettet av postkontor og Post i Butikk.

Digipost: Postens digitale postsystem, der alle norske virksomheter og privatpersoner kan sende og motta digitale brev.

Bring Citymail: Tilbyr posttjenester til bedriftsmarkedet i Sverige med distribusjon av brev, aviser, blader/tidsskrifter, reklame og varer i postkassen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen og Gotland. Dette utgjør 54 prosent av alle Sveriges husholdninger og virksomheter.

Bring Dialog: Bistår bedrifter med å utvikle og pleie sine kunderelasjoner gjennom kundedialog. Posten gikk i 2016 inn som majoritetseier i det digitale designbyrået Netlife Research. Sammen med Bring Dialog blir selskapene markedsledende innen datadrevne digitale løsninger.