Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Fortsatt oljenedtur

Logistikk Norge: Oljenedturen bidro til at 2016 ble et tøffere år enn divisjon Logistikk Norge hadde forutsatt i prognosen.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Den økonomiske situasjonen i Norge er god, men effekten av aktivitetsnedgangen i oljesektoren har fått store ringvirkninger som gjenspeiles i blant annet arbeidsledighet.

– Vi kjenner at markedet er avventende. Det er usikkert når konjunkturene vil snu, derfor må vi bli flinkere til å ta ut kapasitet når vi ser at volumene blir borte, sier konserndirektør i Logistikk Norge,Tore K. Nilsen.

Oljenedturen bidro til at 2016 ble et tøffere år enn divisjon Logistikk Norge hadde forutsatt i prognosen. – Vi kjenner at markedet er avventende. Det er usikkert når konjunkturene vil snu, derfor må vi bli flinkere til å ta ut kapasitet når vi ser at volumene blir borte, sier konserndirektør Tore K. Nilsen i Logistikk Norge.

Terminalnettverket vokser

Nettverket i regionene er ryggraden i Logistikk Norge, og leverer bedre resultater enn i 2015. Posten og Bring investerer tre milliarder kroner i 18 samlokaliserte terminalnettverk og tilrettelegger dermed for å styrke markedsposisjonen.

Med åpning av Helgelandsterminalen i Mo i Rana i 2016, nytt logistikksenter på Alnabru (2017) samt ny terminal i Trondheim (2017) og Narvik (2017), vil Logistikk Norge bestå av et integrert nettverk for pakker og gods. Posten Norge kjøpte sommeren 2016 en 427 mål stor tomt på Kokstad i Bergen for å bygge et felles post- og logistikksenter. Ny terminal i Sandnes tas i bruk første kvartal 2018 ‒ dette vil spare rogalandstrafikken for cirka 600.000 kilometer bilkjøring årlig.

‒ Nettverket av terminaler fører til at vi bruker færre timer til behandling av volumene samt mindre transportkapasitet, sier Nilsen.

Norges største logistikkontrakt

Den svake utviklingen hos Bring International & Offshore fortsatte i året som gikk. Det var derfor viktig at Statoil i 2016 fornyet avtalen med Bring om omfattende transport- og spedisjonstjenester over hele Norge. Avtalen har en verdi på 470 millioner kroner.

Det er gjort gode grep på kostnadssiden i Bring International & Offshore, men 400 millioner kroner, av divisjonens totale omsetningssvikt på 700 millioner kroner, ligger i dette forretningsområdet.

– Det er rett og slett ikke noe å transportere. Vi vinner stort sett de kontraktene som er i markedet, og har bare mistet én kunde innenfor offshore, fastslår Nilsen.
Når det gjelder Bring Frigo Norge, har resultatet variert over mange år. Virksomheten, som er del av den kraftige eksportøkningen av fersk laks og ørret, opplevde også en nedtur i 2016. Bakgrunnen for dette er sterk internasjonal konkurranse og at store kontrakter gikk tapt i begynnelsen av året.

Lastebil BringVogntog fra Bring langs Riksvei 62 i Tjellekleiva i Nesset Kommune-Møre og Romsdal.

Transportløsninger for fremtiden

Det nye forretningsområdet Bring Transportløsninger med ansvar for spesielle kundeløsninger og bildrift ble utvidet med oppkjøpet av Espeland Transport, et Alvdal-basert selskap med rundt 60 ansatte. Fra før er Bring Cargo Østfold, Bring Gudbrandsdalen, bildriften til Bring Frigo, Bring Trucking og Bring Linehaul med i forretningsområdet.

– Vi kan bli større innenfor gods. Våre oppkjøp er i tråd med forrige strategiplan, som sier at vi kan kjøpe selskaper som vil styrke vår geografiske tilstedeværelse, gi oss produktivitetsfordeler og ny kompetanse.

Bring Express tilbyr budtjenester og Home Delivery, og kom inn som en del av Logistikk Norge i 2015. Driftsmodellen og dynamikken gjør at de leverte resultater på målsatt nivå i 2016 med lavere omsetning.

Styrket omdømme

Logistikk Norge opplever sterk kundelojalitet fra en stabil kundemasse. For første gang var Bring med i Ipsos´ årlige omdømmeundersøkelse om det norske folks totalinntrykk, og inntar 13. plassen.
‒ Resultatene gir oss konkurransekraft og bekrefter vår posisjon som markedsleder, sier Nilsen.

Viser vei

I 2016 har Bring kjøpt i alt 250 lastebiler som ruller ut på norske veier i løpet av 2017. De to første store, elektriske varebilene er også satt i drift. Lastebilene leveres med Euro 6 dieselmotor, som kan kjøres på HVO. På miljøområdet tok Posten og Bring en beslutning om å gå for biodrivstoff i 2016. Det gir stor effekt i reduksjon av CO2, men rammevilkårene ble endret.

‒ Debatten om biodrivstoff fortsetter. Prisene vil endre seg og det blir en utfordring. Jeg er stolt av at vi grep muligheten med biodrivstoff, gjorde et tiltak vi mente var bra for miljøet, og fikk støtte for det, understreker Nilsen.

Innenfor miljø skiller divisjonen seg ut med togtransport. Den er miljøvennlig og effektiv, og reduserer også trafikken på veinettet.

Pakkerekord

Det var dagsproduksjonsrekord og månedsproduksjonsrekord med pakker i desember. Det understreker at strategien om vekst av pakker har slått til. Ingen stor vekst nasjonalt, men den kommer fra internasjonale volumer drevet av e-handel. Terminalstrukturen som bygges, er for å betjene disse pakkevolumene.

Divisjonen

Har markedsansvaret for alle B2B-tjenester i Norge, og produserer nasjonale logistikktjenester. Divisjonen har også ansvaret for fly- og hovedpostgangsnettet.

Fremover skal divisjonen:

  • Innta en tydelig og sterk markedslederrolle.
  • Øke grenseoverskridende volumer i samarbeid med divisjon Logistikk Norden og divisjon E-handel.
  • Redusere kostnader og øke konkurransekraft gjennom industrialisering og samproduksjon.

Forretningsområder

Regionene: Fire regioner driver pakke- og godsterminalene i Norge. Frakter post, pakker og gods nasjonalt og lokalt. Ansvar for hovedpostgang og linjetrafikker i Norge med bil, tog og fly.

Bring International og Offshore:
Spedisjonsvirksomhet innen offshore- og prosjektlogistikk, internasjonal godsvirksomhet og tjenesteområdet Air & Sea. 

Bring Transportløsninger:
Spesielle kundeløsninger og bildrift i og utenfor det norske nettverket i morselskapet.

Bring Frigo Norge: Tilbyr logistikkløsninger for næringsmidler. Ledende innen temperaturregulert logistikk

Bring Warehousing: Tilbyr tredjepartslogistikk og lagringsløsninger for alle typer produkter.