Meny (første nivå) og søk

Styret

Styret i Posten Norge forvalter godt og langsiktig eierskap på vegne av generalforsamlingen.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Idar Kreutzer

Styreleder (siden 2012)

Født: 1962
Administrerende direktør i Finans Norge.
Utdanning: Siviløkonom.
Verv: Styreleder Aschehoug, styremedlem Universitetet i Oslo, medlem Advisory Board NHH.

 

Tove Andersen

Nestleder (siden 2018)
Styremedlem (siden 2015)

Født: 1970
Konserndirektør, EVP Supply Chain, Yara.
Utdanning: Sivilingeniør og MBA.
Verv: Styremedlem i Cambi AS.

 

Henrik Höjsgaard

Styremedlem (siden 2018)

Født: 1965
Konsernsjef Proffice AB.
Tidl. adm. dir. PostNord Logistics.
Utdanning: Handelsexamen
Verv: Styremedlem Green Cargo AB, Sverige.

 

Anne Carine Tanum

Styremedlem (siden 2018)

Født 1954
Tidligere mangeårig adm. dir. og eier av Tanum AS.
Utdanning: Cand. Jur.
Verv: Styreleder: Avinor AS, Den Norske Opera og Ballett, Nordisk Film Kino, styremedlem: CappelenDamm, Oslo universitetssykehus, Try AS.

 

Finn Kinserdal

Styremedlem (siden 2018)

Født: 1960
Førsteamanuensis og Instituttleder IRRR Norges Handelshøyskole.
Utdanning: Siviløkonom, statsautorisert revisor, PhD.
Verv: Styremedlem North Murray, medlem NHH Executive Strategic Board.

 

Liv Fiksdahl

Styremedlem (siden 2018)

Født: 1965
Konserndirektør for IT og Operations i DNB, perioden 2007-2017
Utdanning: Trondheim Økonomiske Høgskole
Verv: Styremedlem i Scandinavian Airline Systems og Nille

 

Odd Christian Øverland

Ansattes representant (siden 2000)

Født: 1957
Ansatt i Posten siden 1979.
Konserntillitsvalgt. Forbundsleder Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).
 

Lars Nilsen

Ansattes representant (siden 2016)

Født: 1961
Divisjonstillitsvalgt i Post. Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).
Ansatt i Posten siden 1978.

 

Ann Elisabeth Wirgeness

Ansattes representant (siden 2012)

Født: 1961
Vara for Divisjonstillitsvalgt i divisjon E-handel og logistikk, Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Kretsleder i Postkom, Østlandet krets.
Ansatt i Posten siden 1985.

 

Erling Andreas Wold

Ansattes representant (siden 2017)

Født: 1956
Ansatt i Posten siden 1978.
Divisjonstillitsvalgt i divisjon E-handel og logistikk. Forbundsstyremedlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom).