Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Om konsernet

Konsernet har over 14 000 dyktige medarbeidere. I tillegg har vi cirka 1400 salgssteder i Norge, i form av postkontor og Post i Butikk.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Se filmkavalkaden #rutami fra postbud og sjåfører rundt om i hele landet.

Oversikt over antall ansatte, lokasjoner og tjenester i hver av landene.

Vår strategi

Vår nye strategi er ambisiøs og gir retning for konsernets utvikling fremover.

Visjon

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Formål

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Hovedmål

Våre tre hovedmål skal sørge for at vi fortsetter å strekke oss mot konsernets visjon. Vi skal være:

 • Kundens førstevalg

 • Ledende på teknologi og innovasjon

 • Best på bærekraftig verdiskapning

Verdier

Våre verdier er tre korte, aktive setninger. Verdiene har sine egne definisjoner, som forklarer hva vi legger i hver enkelt setning.

Tar ansvar

 • Jeg bryr meg om kunder, kolleger og miljøet
 • Jeg holder det jeg lover og tar ansvar for helheten
 • Vi lytter, deler og vi lærer

Spiller på lag

 • Jeg heier på kollegaer og setter lagets resultater foran mine egne
 • Jeg anerkjenner våre ulikheter og lærer av andre
 • Vi spiller hverandre og kundene gode

Vil mer

 • Jeg er nysgjerrig og jakter forbedringer
 • Jeg er positiv til å prøve nye ting slik at vi kan utvikle oss
 • Vi er frempå og ser etter muligheter – for kunden og for oss 

Våre kundeløfter

Vi ønsker at kundene opplever oss som en attraktiv samarbeids- partner og at vi er det foretrukne valget. Posten og Bring er to sider av samme sak. Det strategiske grunnlaget er likt både når det gjelder visjon, hovedmål, verdier og hvordan vi skal møte kundene våre.

Våre kundeløfter er:
• Enkelt og pålitelig: Vi spiller på lag, leverer trygt som avtalt og gjør det enkelt å være kunde.

• Valgfrihet: Vi tilpasser oss kundens hverdag med nye og smarte løsninger som gir kun- den valgfrihet.

• Miljø: Vi er ledende på miljø og har som mål kun å benytte for- nybare energikilder i våre kjøre- tøy og bygg innen 2025.

Økt konkurransekraft

Vårt nye målbilde skal sikre høy grad av nærhet til kunden og høy grad av teknologisk utvikling. Det er denne kombinasjonen som vil gi oss størst mulig konkurransekraft, uavhengig av hvordan markedet vil utvikle seg.