Meny (første nivå) og søk

Om konsernet

Konsernet har over 14 000 dyktige medarbeidere. I tillegg har vi cirka 1400 salgssteder i Norge, i form av postkontor og Post i Butikk.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Se filmkavalkaden #rutami fra postbud og sjåfører rundt om i hele landet.

Oversikt over antall ansatte, lokasjoner og tjenester i hver av landene.

 

Ny strategi

Konsernet har i 2017 utarbeidet ny strategi for de neste årene. Føringene for dette arbeidet har vært «kundeorientert, forenklet og lønnsomt». Dette er konkretisert i ny konsernstruktur, vår strategiske plattform med visjon, formål og hovedmål, samt i forretningsstrategiene.

Visjon

Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre.

Formål

Vi skal forenkle og verdiøke handel og kommunikasjon for mennesker og virksomheter i Norden.

Hovedmål 

Hovedmålene tar utgangspunkt i de krav og mål som er satt for virksomheten, og er:

 

 • Engasjerte og kompetente medarbeidere

 • Innovativ og bærekraftig utvikling

 • Fornøyde og lojale kunder    

 • Lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling 

 

Verdier

Våre verdier er tre korte, aktive setninger. Verdiene har sine egne definisjoner, som forklarer hva vi legger i hver enkelt setning.

Tar ansvar

 • Jeg bryr meg om kunder, kolleger og miljøet
 • Jeg holder det jeg lover og tar ansvar for helheten
 • Vi lytter, deler og vi lærer
   

Spiller på lag

 • Jeg heier på kollegaer og setter lagets resultater foran mine egne
 • Jeg anerkjenner våre ulikheter og lærer av andre
 • Vi spiller hverandre og kundene gode
   

Vil mer

 • Jeg er nysgjerrig og jakter forbedringer
 • Jeg er positiv til å prøve nye ting slik at vi kan utvikle oss
 • Vi er frempå og ser etter muligheter – for kunden og for oss 

 

Utvikling fremover

I en verden hvor endring skjer stadig raskere, er vi opptatt av innovasjon i flere tidshorisonter. Vi skal løse konkrete problemer i dag, og samtidig løfte blikket og se fremover.

Ledelsesprinsipper 

Å lede i konsernet betyr å sette mål, frigjøre energi og styre ressurser. Konsernets ledere skal praktisere et verdibasert lederskap som balanserer involvering og kontroll. Gode ledere er en forutsetning for at medarbeidere skal trives og yte sitt beste. Ledere er rollemodeller gjennom egen atferd og skal levendegjøre konsernets verdigrunnlag.

Våre ledere kjennetegnes ved at de:

 • er synlige
 • er tydelige
 • tar og gir ansvar
 • utvikler og inspirerer medarbeidere