Vi gjør hverdagen enklere og verden mindre

Meny (første nivå) og søk

Konsernstruktur

Posten Norge er organisert med fire divisjoner, en enhet og fire konsernstaber. Her finner du organisasjonskartet.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernledelsen behandler saker og tar beslutninger knyttet til konsernets strategi og utvikling, mål, resultatoppfølging, større investeringer, prisstrategier, saker av vesentlig betydning for omdømme, marked og kunder, samt saker av prinsipiell og strategisk karakter. Konserndirektørene leder divisjoner eller konsernstaber og rapporterer til konsernsjefen.