Ønsker du å melde ifra om kritikkverdige forhold?

I Posten og Bring skal det være aksept for å ta opp bekymringer og si ifra om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regler, og på våre etiske retningslinjer.

Illustrasjonsbilde elv i solnedgang

For at du som kjører for Posten og Bring har et trygt sted å si fra om kritikkverdige forhold er det opprettet en e-postadresse du kan bruke.

speakup@bring.com

Du oppfordres til å melde ifra dersom du mener det er grunn til mistanke om straffbare eller kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med

 • Lover og regler som for eksempel arbeidsmiljøloven
 • Postens etiske standard for leverandører
 • Etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet
 • Økonomisk kriminalitet, underslag, godstyveri, enten dette går ut over kunder eller andre
 • Brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold er

 • Fare for liv eller helse
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk 
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hva kan du ikke melde ifra om?

 • Interne forhold, som personkonflikter, eller lignende
 • Forhold som oppleves som kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning
 • Faglig uenighet
 • Dårlig personkjemi og personkonflikter

Før du tar kontakt bør du derfor spørre deg selv:

 • Har jeg grunnlag for kritikken?
 • Hvem bør jeg si fra til?

Det er mulig å melde ifra anonymt. Vi oppfordrer deg til å oppgi ditt navn når du tar kontakt om forhold som du mener kan være kritikkverdige. På den måten vil vi ha et best mulig grunnlag for å følge opp dersom det er behov for samtaler eller nærmere informasjon. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig. Du må forsøke å gi så mye informasjon at vi som mottar e-posten får et grunnlag for å vurdere saken nærmere. Vi kan være forhindret fra å undersøke et anonymt varsel dersom det ikke inneholder tilstrekkelig informasjon. Undersøkelser for å identifisere anonyme som melder ifra skal ikke forekomme.

Hvordan håndterer Posten og Bring slike henvendelser?

 • Alle henvendelser tas alvorlig og behandles fortrolig.
 • Den som henvender seg, skal beskyttes mot gjengjeldelse overfor deg personlig.
Del artikkelen