Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Bærekraft Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernet har redusert CO2-utslippet årlig de siste åtte årene og innfridde 2020-målet om 40 % reduksjon allerede i 2016. Konsernet har derfor satt seg en ny miljøambisjon:

  • Kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025
  • Kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk
  • Kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad

Visjon

Konsernets miljøvisjon er å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid.

Postens miljøstrategi:

  • Redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • Imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • Bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • Kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • Samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser