Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Bærekraft Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Posten og Bring har redusert sine utslipp hvert år siden 2008. Noen av miljømålene våre er:

  • CO2-utslipp skal reduseres med 40 % innen 2020, utfra 2008-nivå
  • Kontinuerlig arbeid med tiltak for å redusere energiforbruk
  • Kontinuerlig arbeid med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad

Fra 2015 til 2016 reduserte Posten og Bring sine utslipp med 10 %. Konsernet har allerede oppnådd målet om å redusere utslippene med 40 % innen 2020, og jobber videre mot utslippsfri transport.

Visjon

Konsernets miljøvisjon er å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid.

Postens miljøstrategi:

  • Redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • Imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • Bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • Kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • Samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser