Meny (første nivå) og søk

Forsiden Om oss Bærekraft Miljø Miljømål, visjon og strategi

Miljømål, visjon og strategi

Posten og Bring skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

Publiseringsdato: Forfatter:

Artikkeltekst

Konsernet har redusert CO2-utslippet med 47 % siden 2008. 1 2017 ble miljømålene revidert, og konsernet besluttet en svært ambisiøs miljømålsetting om å jobbe mot å:

  • kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere energiforbruk
  • kontinuerlig arbeide med tiltak for å redusere avfall og øke kildesorteringsgrad


Visjon

Konsernets miljøvisjon er

å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling.

For å nå visjonen om miljøeffektiv drift og bærekraftig utvikling har vi valgt å satse spesielt på fem områder. Felles for disse områdene er bevisstgjøring, engasjement og samarbeid.

Postens miljøstrategi:

  • redusere klima- og miljøpåvirkning, særlig fra transport og bygg
  • imøtekomme kundekrav og interessentbehov
  • bidra til kontinuerlig forbedret miljøprestasjon hos leverandører
  • kontinuerlig videreutvikle kompetanse og øke engasjementet i organisasjonen
  • samarbeide med interessenter for å påvirke rammebetingelser